H. Theresia van Ávila

Gebed van Theresia van Ávila:

Mijn God,
om met U te spreken
en bij U mijn vreugde te vinden,
hoef ik niet naar
de hemel te klimmen.

Ik moet zelfs
mijn stem niet verheffen
om met U te praten.

al fluister ik heel zacht,
Gij hoort mij al,
want Gij zijt in mij,
ik draag U in mijn hart.

Theresia van Ávila is een van de beroemdste mystici onder de katholieke heiligen. Samen met de heilige Johannes van het Kruis heeft zij de orde van de Karmel hervormd in de zestiende eeuw. Haar geschriften hebben de mystieke theologie dermate ingrijpend beïnvloed, dat zij door paus Paulus VI in 1970 als eerste vrouwelijke heilige werd uitgeroepen tot kerkleraar.

Van haar geschriften zijn haar “Innerlijke Burcht“, “De Weg van Volmaaktheid” en haar “Hooglied” het meest beroemd. Ze behoren tot de hoogtepunten van de Spaanse literatuur. Op dat gebied werd zij in haar tijd alleen overtroffen door haar naaste medewerker en medemysticus, de heilige Johannes van het Kruis.

Afbeelding: Theresia van Ávila, Peter Paul Rubens, Kunsthistorisches Museum Wien, Bilddatenbank

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!