Heilige Valentijn – 14 februari

Valentijnsdag De oudste verwijzingen naar naar deze dag dateren uit Engeland uit de vijftiende eeuw. Geliefden uit gegoede kring noemden elkaar ‘valentine’ of schonken elkaar een ‘valentine’ een soms kostbaar cadeau. In 1660 noemt Samuel Pepys het gebruik enkele malen in zijn dagboek. Vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw gaan verliefden elkaar op Valentijnsdag zelfgemaakte kaarten sturen met een kort liefdesgedicht. De tegenwoordige gewoonte om aan iemand die je graag mag, een kaart of aardigheidje te geven, is een afzwakking van dit oorspronkelijke gebruik. Wie was Valentijn? De Heilige Valentinus leefde in de derde eeuw. Hij stierf de marteldood onder het bewind van keizer Claudius II in 269. De legende vertelt dat Valentinus aangeklaagd werd als godslasteraar, omdat hij de romeinse goden niet vereerde. De rechter die hem moest veroordelen had een blind dochtertje. Toen Valentinus tijdens de rechtszitting bad of God het verstand van de aanwezigen wilden verlichten, vroeg de rechter hem of zijn God ook het licht aan zijn dochtertje zou kunnen geven. Valentinus bad: “God, U bent het Licht van de wereld, verlicht ook uw dienares.” Meteen kon het meisje zien. De rechter en alle aanwezigen wilden weten wat ze konden doen om deze God te dienen. Zij werden gedoopt, maar toen dit de keizer ter ore kwam, liet hij alle gedoopten in de gevangenis werpen. Valentinus werd gefolterd en tenslotte onthoofd. Patroonheilige Valentinus is patroon van de bijenhouders (wellicht op grond van het vruchtbaarheidsfeest waarmee hij in verband werd gebracht: de bijtjes en de bloemetjes staan immers al eeuwenlang model voor de menselijke voortplanting); hij is ook beschermheilige van verliefden, verloofden en jonggehuwden, en wordt aangeroepen voor het welslagen van het huwelijk. Over de reden waarom de heilige Valentijn beschermheilige van verliefden, verloofden en jonggehuwden werd, zijn in het leven van Valentinus geen aanknopingspunten te vinden. Een mogelijke verklaring is dat Angelsaksische volkeren een vruchtbaarheidsfeest vierden in februari. Men geloofde namelijk dat op de 14e februari de vogeltjes voor het eerst met elkaar paarden. Daaruit ontwikkelde zich het gebruik om jongens en meisjes op de vooravond van die dag lootjes te laten trekken. De winnaars waren voor een jaar met elkaar verbonden. Ook toen het christendom zich over deze streken verspreidde, bleef dat oude gebruik in stand; het werd verbonden met de naam van de heilige die op deze dag zijn naamdag vierde: Valentinus. Afbeelding: Karolina Grabowska via Pixabay Afbeelding in tekst: heiligen.net

Angela Merici en de Ursulinen

Angela Merici werd geboren in een adellijke Italiaanse familie, maar werd al op haar 10de wees. Terwijl ze leefde bij haar oom, trad ze toe tot de derde orde van Franciscus van Assisi. In 1535 legden Merici en 28 andere vrouwen wel een gelofte van kuisheid af en wijdden ze zich aan God. Ze bleven bij hun families wonen, niet in een klooster, en zetten zich in voor onderwijs aan meisjes. Dit was het begin van de nieuwe Orde van Sint-Ursula, onder bescherming van de H. Ursula van Keulen (4de eeuw).

Thérèse van Lisieux – 150 jaar – herdenkingsjaar

Met een feestelijke eucharistieviering in de karmelietenkerk aan de Gentse Burgstraat waarin de bisschop van Gent Lode Van Hecke voorgaat, opent de Vlaamse Karmel op zondag 15 januari 2023 om 10 uur het speciale jaar dat de Unesco heeft uitgeroepen rond de figuur van Thérèse van Lisieux. Met het Thérèse-jaar wordt herdacht dat de populaire Franse karmelietes 150 jaar geleden werd geboren.

Sint Cecilia – 22 november

Cecilia is patrones van de (kerk)muziek, omdat zij – volgens de legende – juist toen op de ochtend van haar huwelijksdag de bruidsmuziek begon te spelen, haar bruidegom Valerianus in het oor fluisterde dat zij eigenlijk het liefste maagd wilde blijven omwille van Christus.