28e Zondag door het jaar B – Niets blijft dan God alleen

Schriftlezingen: Wijsheid 7,7-11; Hebreeën 4,12-13 en Marcus 10,17-30 

Niemand is goed
Een enthousiaste jongeman komt aangelopen, valt op zijn knieën en roept uit: “Goede Meester…”. Hij dweept met Jezus. Maar het antwoord van Jezus is nuchter en ontnuchterend: “Niemand is goed dan God alleen”. Een bisschop vertelde in 2014 in zijn preek bij een Vormselviering dat de naam van Jezus na 2000 jaar nog op de lippen van miljarden mensen is, maar dat sterren zoals Justin Bieber die toen aanbeden werd, over enkele jaren vergeten zouden zijn. Een meisje uit de groep van vormelingen zei naderhand tegen haar vriendinnetje: “Heb je dat gehoord: Hij denkt dat Justin Bieber vergeten zal raken”. Die onzin kon zij niet geloven! Sterren zijn onsterfelijk, dat geloven hun fans. Maar welke vormeling weet nu nog wie Justin Bieber is? Als dat meisje wat ouder wordt zal ze heel wat van haar sterren hebben zien sterven en de glans van veel idolen hebben zien verbleken; want het leven gaat door en niemand is goed dan God alleen.

Ondergedompeld in deze tijd
Wij leven nú; wij ervaren en beleven de dingen van nu; we raken ondergedompeld in het nu. De erge dingen van nu lijken ons erger dan de erge dingen van vroeger; en de dingen die ons raken doen ons veel meer pijn dan wat er ver van ons vandaan gebeurt. Ook de sterren van nu lijken ons groter en stralender dan de sterren van vroeger. Niets is zo goed als wat nu goed gevonden wordt; En niets is zo nieuw als wat nu als nieuw wordt aangeprezen. Maar al zijn wij ook ondergedompeld in de tijd van nu als vissen in het water, toch kunnen we met Gods hulp worden als forellen die tegen de stroming in op zoek gaan naar de bron: laat je niet meeslepen: niemand is goed dan God alleen.

Eén is er die blijft
Het ritme van de seizoenen laat ons ieder jaar weer zien hoe alles voorbijgaat; maar ook dat hetzelfde steeds weer terugkomt: in de lente is alles nieuw en fris en groen, maar dat maakt deel uit van een vast ritme van sterven en verrijzen. En zo is het eigenlijk met alles: onder de oppervlakte van de dingen die veranderen, zijn er waarden en zaken die blijven en is er Eén die blijft.

Waardering voor bescheiden mensen
Als wij mensen ontmoeten die hoog opgeven van hun eigen kwaliteiten en anderen in hun schaduw willen stellen; als wij met mensen te maken hebben die zo nodig moeten imponeren met hun geld of hun bezit met hun capaciteiten; of als wij personen tegenkomen die anderen proberen te bespelen, mensen zwart maken  om zichzelf wit te wassen, maakt dat ons eerder voorzichtig; Zeker, we kennen die neiging bijna allemaal wel een beetje. Wij willen zelf goed zijn en goed gevonden worden, waardering is voor iedere mens belangrijk. Maar we waarderen en vertrouwen allemaal veel meer een bescheiden en eenvoudig mens die niet hoog van zichzelf opgeeft zich niet beter voordoet dan hij is, die voorzichtig en terughoudend in zijn oordeel is en de mens die hij ontmoet tracht te begrijpen in zijn wezen.

Het gaat voorbij
“Niemand is goed dan God alleen”. Die woorden van Jezus tegenover de rijke jonge man die Jezus als een soort idool benadert – maar het mag niks kosten –, die woorden relativeren geld en goed waar mensen zo aan hechten, de dingen en de mensen en al het andere wat toch weer voorbij gaat. Alles is betrekkelijk: dat fijne en dat nare, dat mooie en dat lelijke, alles gaat voorbij; die pijn gaat voorbij, dat verdriet, net zo goed als een succes, als jeugd of wat dan ook; het leven gaat voorbij; het is allemaal maar even; daaronder blijft altijd dat wij en iedere mens in God geborgen zijn, dat Hij van ons houdt en ons bij de hand wil nemen. Vaak grijpen mensen die hand pas als ze zich arm voelen, echt in nood zitten en zelf geen uitweg zien, maar God wil iedere dag een vader voor ons zijn, een band opbouwen.

Geen afgoden
Waar het om gaat als Jezus die rijke jongeman uitnodigt om zijn bezit te verkopen, is precies dit: hij mag van niets een afgod maken, niet van zichzelf, niet van zijn geld en goed, zelfs niet van Jezus. Hij mag Jezus niet volgen als een soort held of popidool, want niemand is goed dan God alleen. Dit evangelie is een uitnodiging om te relativeren: onze moeilijkheden, onze successen, wat er gebeurt en ga zo maar door; alles wat geen blijvende betekenis heeft; want als die rijke jonge man zou relativeren en weg zou geven waar hij nu zo aan gehecht is, is hij vrij om Jezus te volgen.

† Jan Hendriks

Afbeelding: Heinrich Hoffman, Jezus en de rijke jongeling, 1889, Riverside Church, New York

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!