1e Zondag van de Advent jaar A 2022 – Als de Heer komt: Wees bereid

Schriftlezingen: Jesaja 2,1-5; Romeinen 13,11-14  en Matteüs 24,27-44
De Mensenzoon komt onverwacht, zorg dus dat je klaar staat en bereid bent, dat is de boodschap van het evangelie van de eerste adventszondag. De grote vraag die wij ons dus aan het begin van dit nieuwe liturgisch jaar mogen stellen is: Ben ik er klaar voor? Als de Heer mij nu zou roepen, ben ik er klaar voor? Of zijn er nog zaken die ik moet regelen? En dan vooral: is er nog iets dat ik goed moet maken, met andere mensen of met God zelf? Kan ik Hem zo onder ogen komen?

Christus Koning van het Heelal jaar C – Twee opties: afkeren of aannemen

Schriftlezingen: 2 Samuel 5,1-3; Kolossenzen 1,12-20 en Lucas 23,35-43

Op het feest van Christus Koning vieren en gedenken we een tegenstelling: De tweede lezing zegt het bijna jubelend: je bent al verlost, wij mogen leven in het licht, we behoren tot Gods koninkrijk. Het evangelie daarentegen houdt ons een scene voor waarin Christus, Koning van hemel en aarde aan het kruis hing te sterven, een kroon van doornen op het hoofd. Zo is ons leven: af en toe een mooie ervaring met diepte, vaak ook de ervaring dat God er machteloos bijhangt, gekruisigd. Waarom doet Hij niets?

33e Zondag door het jaar C – De grote rampen en het kleine wonder

Schriftlezingen: Matteüs 3,19-20a; 2 Tessalonicenzen 3,7-12 en Lucas 21,5-19

We krijgen allemaal weleens kleine tekens van hoop, zoals die witte gitaar van dat meisje in het verhaal van Roel Gonzales. Let op die kleine tekens in je leven, waarin God je als het ware een knipoogje geeft; het zijn tekens die ons vertrouwen sterken en waardoor de Heer ons laat merken dat Hij ons in onze nood niet verlaat.