26e Zondag door het jaar A – Tollenaars en ontuchtige vrouwen

Schriftlezingen: Ezechiël 18,25-28; Filippenzen 2,1-11 en Matteüs 21,28-32

Het is dit wat paus Franciscus in woorden en gebaren keer op keer laat zien: de Kerk zal kerk van Jezus Christus zijn als zij de barmhartige liefde van Jezus leeft en uitstraalt en beleeft, als zij er werkelijk voor iedereen is en zich niet afsluit, oordelend in zelfgenoegzaamheid. We zijn geen kerk van ‘perfecten’, van volmaakte ‘oudste zonen’.

25e Zondag door het jaar A – Werkers van het laatste uur

Schriftlezingen: Jesaja 55,6-9; Filippensen 1,20c-24+27a en Matteüs 20,1-16

Er zijn momenten of perioden in de opvoeding, in een relatie, op het werk, met de gezondheid, met familie en ga zo maar door, dat het allemaal niet zo simpel is, dat de last weegt en het uitzicht ontbreekt of gewoon dat het allemaal wel erg druk is.

24e Zondag door het jaar A – Wij leven van barmhartigheid

Schriftlezingen: Jezus Sirach 27,30 – 28,7; Romeinen 14,7-9 en Matteüs 18,21-35

Mensen die geen zondaar zijn, horen er niet bij, ze zijn om zo te zeggen niet welkom in de kerk, want Jezus is voor de zondaars aan het kruis gestorven. Dus: zorg dat je een zondaar bent, dan hoor je er tenminste bij!

23e Zondag door het jaar A – Op- en aanmerkingen

Schriftlezingen: Ezechiël 33,7-9; Romeinen 13,8-10 en Matteüs 18,15-20

Niemand vindt het bijna leuk als hij of zij een op- of aanmerking krijgt. We horen nu eenmaal liever dat we iets goed en geweldig hebben gedaan. Toch weten we ook dat we er ons voordeel mee kunnen doen, dat we input krijgen en dat die opmerking ons ook voor iets kan behoeden.