6e zondag van Pasen – Eenstemmig

Schriftlezingen: Handelingen 15,1-2+22-29 en Johannes 14,23-29

De heilige Geest is van samen, van eenstemmig. Is van gemeenschap, van samen kerk of vergadering-Gods zijn. Waar dat gebeurt mag je Gods Geest aan het werk weten.

4e zondag van Pasen – Wederzijdse waardering

Schriftlezingen: Handelingen 13,14+43-52 en Johannes 10,27-30

Jezus spreekt van mijn schapen, van wederzijds kennen. Zegt dat hij hun leven tot eeuwig, tot leven met eeuwigheidswaarde wil verheffen. Zegt dat er nooit een breuk tussen Hem en zijn schapen kan zijn. Van Abraham en zijn volk, tot nu.

3e zondag van Pasen – Intakegesprek

hriftlezingen:Handelingen 5,27b-32+ 40b-41 en Johannes 21,1-19

Nu Simon als leider van de kerk wordt aangesteld, vraagt Jezus hem of hij Jezus liefheeft. Het is wel een bijzonder intakegesprek. Elke leider moet kwaliteiten hebben als: goed oordeel, besluitvaardigheid en communicatief vermogen. Maar Jezus vraagt van zijn topman liefde. Alsof Jezus eens en voor altijd duidelijk wil maken dat geen enkel ambt in de kerk iets voorstelt zonder liefde.