21e zondag door het jaar C – God in Nederland

Schriftlezingen: Jesaja 26,18-21 en Lucas 13,22-30

Jezus zegt tegen ieder van ons: kijk eerst naar je zelf. Doe wat je kunt om door de nauwe deur binnen te komen. Wat er met anderen gaat gebeuren, laat dat aan God over. Als de balans wordt opgemaakt, zal je nog rare ogen opzetten. De deur is nauwer dan je denkt, maar ook wijder.

18e zondag door het jaar C – Hoe gaat het met je ziel?

Schriftlezingen: prediker 1,2 + 2,21-23 en Lucas 12,13-24

In 2009, toen de ene bank na de andere over de kop was gegaan, zei paus Benedictus in zijn encycliek Liefde in Waarheid dat de financiële crisis rechtstreeks is veroorzaakt door mensen die alleen maar denken aan het binnenhalen van geld en die niet meer weten dat financiële instellingen er zijn voor hun klanten en niet omgekeerd. Speelt bij mijn verontwaardiging bewust of onbewust het gevoel mee dat ik ook zelf wel iets van het grote geld zou willen hebben? Dan gaat het Evangelie niet alleen over graaiers en grootverdieners, maar ook over mij. ‘Hoe gaat het met je ziel?’

17e zondag door het jaar C – Bidden

Schriftlezingen: Genesis 8,20-32 en Lucas 11,1-13

Lucas is de enige evangelist die zoveel aandacht besteedt aan het bidden van Jezus. Aan het begin van de evangelielezing vinden we het Onze Vader. Juist in dit gebed komt heel duidelijk aan het licht dat ons gebed niet alleen een appèl is aan God, maar juist ook altijd aan onszelf.

16e zondag door het jaar C – Ontvangen

Schriftlezingen: Genesis 18,1-10a en Lucas 10,38-42

In Genesis gaat het over ontvangen: Abraham ontvangt gastvrij God, maar ontvangt dan zelf ook de belofte van een zoon, die zijn vrouw Sara lijfelijk zal ontvangen. Ook bij Lucas gaat het over ontvangen. Marta ontvangt; zij is de gastvrouw. Maar Maria ontvangt ook: het onderricht van de Heer.