5e zondag van de veertigdagentijd – Vragen rond ziek-zijn en sterven

Schriftlezingen: Ezechiel 37,12-14; Romeinen 8,8-11 en Johannes 11,1-45 

Gezondheid noemen we wel het grootste geschenk; een belangrijk aspect van de discussie over ‘voltooid leven’ is dan ook dat mensen angst hebben voor afhankelijkheid, voor ziekte en dood: hoe zal het gaan als ik ziek word en de regie over mijn leven zelf niet meer in handen heb?

4e zondag van de veertigdagentijd – Ik zie wat ik niet zag

Schriftlezingen: 1 Samuel 16,1b. 6-7+10-13a; Efesiërs 5,8-14 en Johannes 9,1-41

Jezus is gekomen om het innerlijk oog van elke mens gevoelig te maken voor ‘het ware licht’, dat elke mens verlicht. De jongen die bij Jezus komt is blind en God heeft iets met hem voor. Door wat met hem gebeurt laat God zien dat elke mens gemaakt is voor het licht.

3e zondag van de veertigdagentijd – Ruimte voor de rivier

Schriftlezingen: Exodus 17,3-7; Romeinen 5,1-2+5-8 en Johannes 4,5-42 

‘Wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer, integendeel, het water dat Ik hem zal geven, zal in hem opborrelen als een bron van eeuwig leven.’ Zoals zo vaak in het evangelie van Johannes krijgt een alledaagse realiteit een diepere lading.