Derde zondag door het jaar – Paus Franciscus in College Tour

Schriftlezingen: Jona 3,1-5+10; 1 Korintiërs 7,29-31 en Marcus 1,14-20 

Jezus riep eerst Simon en Andreas toen die bezig waren hun visnetten uit te werpen en daarna Jakobus en Johannes, die ook met hun netten in de weer waren. Hij zei tegen hen dat ze Hem achterna moesten gaan. Hij wilde dat ze vissers van mensen zouden worden.

Tweede zondag door het jaar B – Zelfreflectie

Schriftlezingen: 1 Samuël 3,3b-10+19; 1 Korintiërs 6,13c-15+17-20 en Johannes 1,35-42 

“Zie het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt”. Woorden uit de mond van Johannes de Doper. Dít waren de woorden waardoor de mensen in zijn omgeving nieuwsgierig waren, Jezus achterna gingen en tenslotte Zijn leerlingen werden. Dat Jezus gekomen was als Lam Gods om de zonden weg te nemen. Zij moeten zich dus ervan bewust zijn geweest
dat dit voor hen belangrijk was. Zien wij dat ook nog zo?

Openbaring des Heren – Een hemel vol sterren

Schriftlezingen: Jesaja 60,1-6; Efesiers 3,20-3a.5-6 en Matteüs 2,1-12

De drie wijzen worden gewoonlijk afgebeeld als afkomstig uit verschillende rassen en naties en de één jong,
de volgende van middelbare leeftijd en de derde als een echte senior. Zo wordt ons aangegeven dat Jezus Christus voor iedereen geboren is: rijk en arm, oud en jong van welke huidskleur of afkomst we ook zijn.