Studieweek Mystiek

Een jaarlijks terugkerend evenement van het Titus Brandsma Instituut (TBI) is de Studieweek Mystiek.

De ene keer staat een specifieke mystieke tekst centraal, de andere keer laten we ons gidsen door verschillende teksten van een bepaalde mysticus. In deze teksten wordt tastend en zoekend tot uitdrukking gebracht wat nauwelijks taal heeft, de ervaring van een mens met het Onuitsprekelijke.

Dit jaar staat de grote Perzische dichter en mysticus Jalal al-Din Rumi centraal. Wat maakt hem ook na 750 jaar nog steeds ongekend populair in de islamitische wereld, en in de laatste decennia steeds meer in het Westen? Samen duiken we een week lang in het fascinerende werk van Rumi.

Reilgie van de liefde
Wat is zijn boodschap van liefde die mensen ongeacht hun achtergrond aantrekt? Wat betekent het dat hij voor zijn mystieke filosofie de poëtische vorm koos in plaats van proza? In welk opzicht komt de mystieke filosofie van Rumi overeen met de christelijke mystieke traditie?

Duik in het werk van Rumi
Rumi wordt beschouwd als een mysticus die de religie van de liefde propageerde. Hij was een theoloog, tot zijn ontmoeting met de mysticus Shams die hem transformeerde. Diep geraakt door het bijzondere karakter van Shams en zijn onconventionele manier om God te benaderen, ervoer Rumi zulke krachtige momenten dat hij dichter werd. Hij schreef een uitzonderlijke hoeveelheid gedichten. In deze studieweek duiken we in Rumi’s biografie, zijn werk en mystieke filosofie en zijn receptiegeschiedenis.

Opbouw van de Studieweek
Dag 1 (maandag 1 juli): Rumi’s leven en werk 
We beginnen met een biografie van Rumi en hoe hij zich van een traditionele theoloog ontwikkelde tot een mysticus, die de ‘religie van de liefde’ propageerde. Daarbij zal aandacht worden besteed aan zowel Rumi en zijn geliefde vriend, de niet-conformistische mysticus Shams.

Dag 2 (dinsdag 2 juli): Masnavi-yi Ma’navi (De Spirituele Leerdicht)
Op de tweede en de derde dag zullen we ingaan op een aantal verhalen uit het meesterwerk van Rumi, de Masnavi, een werk van meer dan 25.000 dubbelverzen, dat meestal als een onconventioneel commentaar op de Koran wordt beschouwd, of zelfs als de ‘Koran in het Perzisch.’ Tijdens deze dag zullen we teksten lezen waarin Rumi een religieus pluralisme voorstelt. We zullen kijken wat dit betekent voor een islamitisch geleerde.

Dag 3 (woensdag 3 juli): Wat betekent zone en berouw
Op de derde dag zullen we verder gaan met verhalen uit Masnavi; dit keer gaan we kijken naar het concept berouw in islam en hoe Rumi naar deze en aangrenzende theologische concepten kijkt. Wat is zonde in islam? Wat ziet Rumi als zonde? Waarom zou God zondaars vergeven? Waarom besteedt Rumi aandacht aan zulke begrippen?

Dag 4 (donderdag 4 juli): Liefdesgedichten
Op de vierde dag gaan we kijken naar Rumi’s ghazals, het genre liefdeslyriek. In deze gedichten (ghazals) zien we Rumi als een emotionele dichter die de liefde voor zijn geliefde Shams en voor God bezingt. In vele gedichten identificeert hij zich met zijn geliefde Shams. Rumi

Docent: Prof. dr. Asghar Seyed-Gohrab
Asghar Seyed-Gohrab is hoogleraar Perzische en Iraanse Studies aan het Departement Filosofie en Religiewetenschap van de Universiteit Utrecht en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Hij heeft diverse artikelen, vertalingen, blogs, en boeken gepubliceerd over Perzische literatuur en cultuur en de islamitische mystiek waaronder Soefisme: een levende traditie, (Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker, 2015 derde druk). Op dit moment is hij “Principal Investigator” (PI) van de ERC-Advanced Grant getiteld Beyond Sharia: The Role of Sufism in Shaping Islam (www.beyondsharia.nl), waarin hij met zijn team non-conformistische islamitische bewegingen bestudeert.

Praktische informatie

Data: maandag 1 juli t/m donderdag 4 juli 2024

Locatie: Radboud Universiteit Nijmegen, Maria Montessori gebouw, ruimte MM 00.025

Kosten: per persoon:
Online: € 200 incl. BTW € 165 ex. BTW
Fysiek € 225 incl. BTW € 186 ex. BTW

Aanmelden: is binnenkort mogelijk  via de website

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!