Zr. Pascale Fourmentin ontvangt abdiszegen

Zr. Pascale Fourmentin, de nieuwe abdis van Abdij O.L.Vrouw van Koningsoord te Arnhem, ontving tijdens een Eucharistieviering op 20 november de abdiszegen uit handen van kardinaal Eijk. De trappistinnen van Koningsoord hadden haar op 7 oktober tot abdis gekozen voor een termijn van zes jaar. In 2016 verrichtte kardinaal Eijk al de zegening van de abt van de St. Willibrordsabdij (Slangenburg) in Doetinchem en van zr. Julian tot abdis van Koningsoord – zij is gestopt omdat ze 75 jaar werd. In zijn inleidingswoord zei kardinaal Eijk dan ook dat “als ik het nou nog niet kan, ik het ook wel nooit zou leren.”

In zijn preek noemde de Utrechtse aartsbisschop de abdiszegen “ook voor mij als wereldheer een goede aanleiding om me eens te verdiepen in de taak en de opdracht van een abdis. En omdat het hier gaat om een klooster van Trappistinnen, Cisterciënzer zusters van de strenge observantie, ben ik gedoken in de regel van St. Benedictus, die ook voor Cisterciënzers de basis vormt van hun religieuze leven.”

(Via de link is de hele preek van Mgr. Eijk te lezen, op de site van het Aartsbisdom.)

Aan het slot van zijn preek zei Mgr. Eijk:

“Kloosters trekken – niet zelden als een magneet – de belangstelling van overtuigde christenen, mensen die hun relatie met Christus zijn kwijtgeraakt en mensen die Hem helemaal niet kennen. Door het specifieke Benedictijnse begrip van gehoorzaamheid voor te leven, kunnen de zusters medemensen helpen om ook te leren horen wat er in het innerlijk van God omgaat en daardoor Jezus, het mens geworden Woord van God, te verstaan. Zo vervullen Benedictijnse kloosters bij de geloofsverdieping en de (re-)evangelisatie van onze streken een belangrijke rol.”

Bericht en foto overgenomen van Aartsbisdom.nl

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!