Zr. Chiara – De roepstem van Christus

Klooster Close-up

Elke week deelt een kloosterzuster of -broeder haar of zijn gedachten rond een levensthema met ons in Klooster Close-up. Deze week spreekt Zr. Chiara, Claris in Megen, over het levensthema Ingaan op de roepstem van Christus, naar aanleiding van de lezingen van de dertiende zondag door het jaar C.