Zinzoekers – Spirituele verhalen en gezangen uit Chrisendom, Hinoeïsme en Boeddhisme

Verhalen en gezangen spelen een belangrijke rol binnen de spiritualiteit. Alle grote religieuze tradities bestaan voor een aanzienlijk deel uit verhalen die doorverteld en gezangen die ten gehore gebracht worden.

Dat de oude bronnen uit Boeddhisme, Hindoeïsme en Christendom vandaag heel actueel kunnen zijn, tonen Thomas Quartier en Paul van der Velde aan in hun boek ‘Zinzoekers’.

Op zaterdagmiddag 19 januari 2019 zullen beiden een verhaal vertellen uit de traditie waar ze in staan: christelijke monastieke spiritualiteit en Oosterse cultuur en religie. Samen met vrienden zingen ze heilige gezangen, gaan ze in gesprek, en zoeken ze naar aanknopingspunten voor dialoog en inspiratie.

Een unieke kans om deze verhalen en gezangen door twee leraren in de Religiewetenschappen en betrokken personen mee te maken.

Datum: Zaterdag 19 januari 2019
Plaats: Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk

Tijd & Programma:

14.00 uur: Muzikaal programma deel 1:
Sacred chants – Sacred chance!
Gregoriaanse en oud-hindi gezangen.
Paul van der Velde, Thomas Quartier osb, Geertruid Steenbakkers osb, Henry Vesseur osb
14.15 uur: Verhaal vanuit het Oosten – Paul van der Velde
14.30 uur: Verhaal vanuit het Westen – Thomas Quartier osb
14.45 uur:Dialoog tussen Oost en West – Christoph Lüthy in gesprek met Paul van der Velde en Thomas Quartier
15.30 uur: Muzikaal programma deel 2:
Sacred chants – Sacred Chance!
Bluesharp en Sanskrit recitatie
15.45 uur: Overhandiging van een exemplaar van Zinzoekers aan abt Henry Vesseur osb, Sint Willibrords adbij, en prof. dr. Christoph Lüthy, decaan faculteitFilosofie, Theologie & Religiestudies Radboud Universiteit Nijmegen, door Joost Jansen o.praem., directeur Berne Media
16.00 uur: Gelegenheid het boek aan te schaffen en te latensigneren. Napraten onder het genot van een drankje

Entree: De entree bedraagt € 15,- (incl. consumpties)
Reserveren per e-mail op activiteiten@bernemedia.com. Aanmelding is definitief na ontvangst van betaling van € 15,- p.p. op bank- rekening NL19 INGB 0000 825536 t.n.v. Boekhandel Berne onder vermelding van Inspiratiemiddag Zinzoekers 19 januari en uw naam.