Zangretraite Laetare: Gregoriaans zingen vanuit de stilte

Onder professionele muzikale en spirituele begeleiding verdiep je je in twee gezangen voor de Veertigdagentijd: Laetare Jerusalem en Te lucis ante terminum. Verdieping betekent hier niet alleen muzikale, maar ook innerlijke verdieping, stilte en aandacht. We gaan zingen vanuit de vreugde: Laetare!

Het gregoriaans gezang van monniken in een hoge, oude kerk – wie kent niet die bijzondere klank? Het klinkt anders dan een willekeurige groep zangers. Dat komt omdat monniken niet alleen aandacht hebben voor de juiste woorden en tonen, maar ook voor hun innerlijke houding, voor ‘de gesteldheid van het hart’. Hun hart is gericht op God en in hun levenshouding zijn zij betrokken op de anderen in het klooster. Zelfs op de weerbarstige momenten – die er in kloosters zeker ook zijn – is er iets dat ondanks de onderlinge verschillen gedeeld wordt: de zoektocht naar de grote vreugde.

In de samenzang van ervaren kloosterlingen is dit onderlinge verbond terug te horen. Het samen inademen, het gezamenlijke beginmoment, het als één stem vormgeven van de melodie in haar samenspel met de tekst: in al deze aspecten komt de saamhorigheid tot uitdrukking. Saamhorigheid die op haar beurt weer vreugde oproept.

De taal van stilte: gregoriaans
Wie een leven wil leiden dat niet alleen op het aardse, maar ook en vooral op het hogere gericht is, heeft een taal nodig die diezelfde gerichtheid heeft. Het gregoriaans is bij uitstek die taal. In deze retraite vormen we voor enkele dagen een stille, maar ook zingende gemeenschap, waarin broederschap en een gerichtheid op het hogere centraal staan. Tussen de sessies door spreken we niet en we eten met elkaar in stilte.

De Regel van Benedictus, die de basis vormt van het monastieke leven, is zowel streng als mild. De strengheid kan weerstanden oproepen, die op hun beurt de deur kunnen zijn naar een diepere zelfkennis en mededogen voor de ander. De eenstemmige samenzang (het gregoriaans) van de monniken is de ultieme, dagelijkse oefening in broederschap.

In deze retraite leer je iets over de kenmerkende basiseigenschappen van het gregoriaans en ervaar je hoe het is wanneer het beoefend wordt in zijn oorspronkelijke kloosterlijke context. We leven een weekend lang in een weloverwogen combinatie van stilte, meditatie, onderricht en zang.

Doe je mee?
Om deel te kunnen nemen hoef je geen ervaring te hebben met het gregoriaans. Aan de hand van twee gezangen voor de Veertigdagentijd  (Laetare Jerusalem en Te lucis ante terminum) leer je de grondbeginselen van het gregoriaans kennen en ga je voelen je wat het betekent om vanuit onderlinge verbondenheid te zingen. Let op; het is dus niet ‘lekker een weekendje zingen met een ad hoc koor’. Zingend bidden, dat gaan we doen.

Iets over het programma
We volgen het dagritme van het klooster:
07.15 uur groepsmeditatie
08.00 uur lauden
08.30 uur ontbijt
09.15 uur ochtendprogramma
12:10 uur middagmeditatie (doordeweeks)
12.30 uur maaltijd
13.30 uur middagprogramma
17.30 uur maaltijd
18.30 uur vespers
20.00 uur avondprogramma
21.30 uur groepsmeditatie
NB Tijden van de programma-onderdelen bij benadering!

Praktisch

Wanneer: Vrijdag 25 maart 19.30 uur t/m zondag 27 maart 2022 17.00 uur

Waar: Dominicanenklooster Huissen

Begeleiding: Maria van Mierlo en Wilko Brouwerd

Kosten: € 269 – € 399

Aanmelden en meer informatie: vindt u hier

Programma’s in Dominicanenklooster Huissen in tijden van Corona
We hebben extra maatregelen genomen en een protocol opgesteld om te zorgen dat uw verblijf veilig en verantwoord is voor u én ook voor de bewoners en voor onze medewerkers. Alleen samen met u kunnen we zorgen dat hygiëne en de afstand van 1,5 meter gewaarborgd blijft.
Lees de laatste update van ons coronaprotocol op onze homepage. We verzoeken u het protocol vóór uw vertrek naar Huissen door te nemen.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!