Zalig Nieuwjaar!

Wij wensen alle lezers van Kloostermagazine.nl een voorspoedig 2024!

We doen dat met de huiszegen die bij het Driekoningenfeest hoort. Want wie het huis zegent, zegent haar bewoners.

Gebed bij huiszegen

Heer, God van hemel en aarde,
door de leiding van een ster
hebt U uw eniggeboren Zoon aan alle volken geopenbaard.
Zegen dit huis en allen die er wonen.

Vul hen met het licht van Christus,
opdat hun zorg voor anderen uw liefde weerspiegelt.

Dat vragen we U, door Christus onze Heer.

Amen

Samuel Goyvaerts vertelt over de huiszegen in het boekje van Kribbe tot Kerststal:

In sommige streken was en is het de gewoonte dat tijdens het Driekoningenfeest de woning wordt gezegend. Nog steeds heeft het boek van de zegeningen een huiszegen op het Feest van de Openbaring, met naast dit zegengebed ook een passende schriftlezing en voorbede. Dit gebed verwijst duidelijk naar het feest van 6 januari, met de ster en de wijzen die symbool staan voor alle volkeren van de aarde. Typisch voor de zegengebeden van de kerk is dat ze zelden enkel het betreffende voorwerp tot doel hebben, maar ook het gebruik ervan en meestal ook de mensen die het gebruiken. Dit is hier niet anders. Niet enkel het huis wordt gezegend, wordt het goede toegezegd, maar ook haar bewoners. Het Licht van Christus, centraal in deze kerstperiode, wordt hun toegewenst. Tegelijkertijd wordt de zegen ook verbonden met een zending tot zorg en naastenliefde: het licht van Christus wordt geschonken om te delen en ook anderen te verlichten. Daarom trekken op steeds meer plekken kinderen als koningen door de wijk, bellen aan, zingen een lied en houden hun hand geopend voor geschenken die bedoeld zijn voor arme kinderen ver weg of dichtbij. Ze nemen ook een geschenk mee, een zegengebed bij de huiszegen.

Vroeger kraste men bij dit zegengebed ook het jaartal en de letters C M B in de muur boven de deur. Vandaag de dag kun je deze zegen ook in afgedrukte vorm ophangen (23C + M + B24). De letters werden wel eens gezien als de eerste letters van de namen van de koningen: Casper, Melchior en Balthasar, maar meer waarschijnlijk is het dat ook deze letters Gods zegen vragen: ‘Christus man- sionem benedicat’ = Moge Christus dit huis zegenen.

 

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!