Zalig Kerstmis!

In de aarde duistere nacht klinkt een woord van licht en kracht.
Heel de hemel is één lied om de mens door God geliefd.
Hoor de vreugdebode roept, schrik niet van de felle gloed
van het licht, een nieuw begin: ga op weg. Wij stemmen in.
Zing nu, aarde, hef uw stem om het kind van Betlehem.

In de stilte van de tijd komt een kind dat ons bevrijdt.
Komt een kind, het keert ons om: wie eerst wijs leek, blijkt nu dom,
armen krijgen zo het rijk, herders raken almacht kwijt,
vruchtelozen krijgen eer, dwazen spreken recht de leer.
Zing nu, aarde, hef uw stem om het kind van Betlehem.

Wie verlaagd is en ontdaan kan Gods hoogste woord verstaan;
wie door macht niet is verblind ziet het teken van dit kind:
vorst van vrede, wijs beleid, morgen van gerechtigheid,
losser van de oude schuld, toekomstdroom reeds nu vervuld.
Zing nu, aarde, hef uw stem om het kind van Betlehem.

Tekst: Andries Govaart, melodie: Hoor de engelen zingen d’eer

 

De redactie van kloostermagazine.nl wenst u Zalig Kerstmis!

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!