Wijding van twee dominicanen

In een wijdingsviering met drie bisschoppen zijn zaterdag 2 september dominicanen Francis Amponsah en Augustinus Aerssens gewijd tot diaken en priester.

Behalve de wijdende bisschop Van den Hende van Rotterdam was ook bisschop Van den Hout van Groningen Leeuwarden aanwezig, en bisschop Yousif Thomas Mirkis OP van Kirkuk-Sulaymaniyah, Noord-Irak.

Mgr. Van den Hout vertegenwoordigde het bisdom waarin broeder Augustinus opgroeide (in Assen) en als seminarist zijn eerste stappen zette op het pad dat hem uiteindelijk naar de dominicanen zou voeren, en nu naar het priesterschap.

Dominicaan mgr. Mirkis heeft een warme band met Nederland. Augustinus bezocht Irak in 2018 en 2022 als onderdeel van zijn vorming.

Bisschop Van den Hende verheugde zich in zijn preek op een viering ’tussen Assen en Accra’, de Ghanese hoofdstad waar Francis Amponsah is geboren. Hij werd diaken gewijd. ‘Het staat voor de dynamiek in de wereldkerk en in de dominicanenorde’, zei de bisschop.

De lange plechtigheid in de Steigerkerk in Rotterdam werd ook bijgewoond door dominicanen uit Nederland en België, leden van de dominicaanse familie, vrienden, familieleden, parochianen en andere betrokkenen.

Van den Hende legde in zijn preek de nadruk op de eenheid in verscheidenheid, de verschillende taken van diaken en priester en, daar onderliggend, de roeping van alle gedoopten om Christus bekend te maken.

Ook benadrukte hij dat de roeping tot diaken en priester voor Francis en Augustinus niet los staan, maar ingebed zijn in hun roeping als religieus te leven in de Orde der Predikers.

Francis Amponsah (1984) komt uit Ghana en toonde in 2013 al belangstelling om in te treden in de Nederlandse provincie van de dominicanen. Destijds was er maar één Nederlandse novice en Francis trad in Zuid-Afrika in. In 2019 ging hij over naar Nederland.

Francis woont in de communiteit in Berg en Dal. Hij studeerde filosofie, theologie en internationale betrekkingen aan de universiteit van Johannesburg. De afgelopen jaren leerde hij Nederlands en werkte hij aan een proefschrift.

Augustinus (Pascal) Aerssens (1995) trad in 2016 in en deed zijn eerste professie in 2017. Voor zijn intreden studeerde hij al theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology.

Na zijn noviciaat studeerde hij theologie aan de universiteit van Fribourg (Zwitserland) en Hebreeuws aan de universiteit van Leiden. Hij houdt zich vooral bezig met Bijbelse theologie, exegese en intertekstualiteit in het Nieuwe Testament.

Hij deed in 2020-2021 een pastoraal jaar in de Franstalige parochie van Den Haag en gaf daar nadien nog catechese en sacramentenvoorbereiding. Na zijn wijding zal hij in Leuven verder studeren en zal hij als parochievicaris in een parochie in Vlaams Brabant werken.

Overgenomen van de website Dominicaans Nederland,
Foto’s van Facebook

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!