Werelddag van migranten en vluchtelingen – 13 januari

World Day of Migrants and Refugees. In 1914 heeft de Rooms-Katholieke Kerk deze dag ingesteld als impuls voor een waardige en rechtvaardige opvang en integratie van migranten en vluchtelingen.

Op deze dag roept paus Franciscus ons allen op om actief bij te dragen aan het verwelkomen, beschermen, ondersteunen en integreren van migranten en vluchtelingen. Lees hier de oproep die de paus vorig jaar deed, om onze gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen.

De reactie van Mgr. de Korte bisschop referent voor Kerk en Samenleving luidde: “De oproep van paus Franciscus lezen we allereerst als een uitdaging aan ieder van ons om, in onze eigen omgeving, om te zien naar elkaar en vooral naar hen die van heinde en ver in onze samenleving hun toevlucht hebben gevonden. Samen bouwen aan een herbergzaam Nederland waarin mensen welkom zijn, vanuit wederzijds respect en liefde, zoals verwoord in de kerstboodschap 2015 van de Nederlandse bisschoppen.”