Werelddag van grootouders en senioren – 25 juli

Op 26 juli wordt het feest gevierd van de heiligen Anna en Joachim, de grootouders van Jezus. Paus Franciscus wijdt de laatste zondag van juli, 25 juli 2021, toe aan de grootouders en senioren.

De nieuwe Werelddag voor Grootouders en Ouderen wil een jaarlijks momentum creëren om binnen onze Kerk uitdrukkelijk aandacht aan de leefwereld van ouderen te besteden. Nogmaals paus Franciscus op het Congres Pastorale Zorg voor Ouderen: “Het ouder worden, komt tegenwoordig overeen met de verschillende seizoenen van het leven: voor velen is het de leeftijd waarop de productieve inzet ophoudt, de krachten afnemen en tekenen van ziekte, hulpbehoevendheid en sociaal isolement verschijnen, maar voor anderen is het ook het begin van een lange periode van psycho-fysiek welzijn zonder arbeidsverplichtingen. Hoe moeten we in beide gevallen deze jaren beleven? Welke betekenis kan men geven aan die levensfase die voor velen lang kan duren?”

Eigenlijk is het zonneklaar: in een gezonde, ethisch hoogstaande samenleving krijgen vanzelfsprekend ook ouderen de volwaardige plaats die hen als mens toekomt en erkennen de jongere generaties hun specifieke kunde, wijsheid en ervaring.

Wij bidden U, Heer, voor opa’s en oma’s.

Doe ons de verborgen schatten

van hun levenswijsheid en ervaring ontdekken.

Vergroot onze dankbaarheid om hun inzet

voor kinderen en kleinkinderen

en voor de brede samenleving.

Maak ons mild en zorgzaam

wanneer zij lijden onder ziekte of eenzaamheid.

Schenk hen moed en kracht

wanneer de leeftijd begint te wegen.

Laat hun voorbeeld ons helpen

om onze eigen broosheid te aanvaarden

en om te vertrouwen op Uw aanwezigheid

die alle tijd te boven gaat.

+Lode Aerts, bisschop van Brugge

Overgenomen van Kerknet.be

Kerknet zocht ook 8 muzikale odes aan een grootouder bij elkaar. Om ze allemaal te beluisteren klik hier.

Wij kozen voor Grand-père van George Moustaki.

C’est pour toi que je joue, grand-père, c’est pour toi.
Tous les autres m’écoutent, mais toi, tu m’entends.
On est du même bois, on est du même sang
Et je porte ton nom et tu es un peu moi,
Exilé de Corfou et de Constantinople,
Ulysse qui jamais ne revint sur ses pas.
Je suis de ton pays, métèque comme toi,
Un enfant de l’enfant qui te fit Pénélope.
Tu étais déjà vieux quand je venais de naître,
Arrivé juste à temps pour prendre le relais
Et je finirai bien un jour par ressembler
A la photo ou tu as posé en ancêtre.

Vertaling:
Het is voor jou dat ik speel, opa, het is voor jou.
Iedereen luistert naar me, maar jij kunt me horen.
We zijn van hetzelfde hout, we zijn van hetzelfde bloed
En ik draag je naam en je bent een beetje mij,
Verbannen uit Corfu en Constantinopel,
Ulysses die nooit op zijn schreden terugkeerde.
Ik kom uit jouw land, net als jij,
Een kind van het kind dat Penelope voor je heeft gemaakt.
Je was al oud toen ik werd geboren,
Net op tijd aangekomen om het over te nemen
En ik zal er uiteindelijk uitzien op een dag
als op de foto waarop je poseerde als voorouder.

Afbeelding: Alina Dassel via Pixabay

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!