Wereld Jongeren Dagen – 22-27 januari 2019

Iedereen in de leeftijd van 18 t/m 30 jaar is welkom op de Wereldjongerendagen. Het is een rooms-katholiek evenement, maar jongeren van ALLE geloofsovertuigingen zijn van harte welkom. Gezien de tijd van het jaar en de kosten richt het Nederlandse programma van de WJD zich vooral op zogeheten ‘young professionals’, jongeren die hun studie afgerond hebben en aan het begin van hun maatschappelijke carrière staan. Daarbij sluit ook het thema aan dat de Nederlandse bisdommen aan de reizen hebben geven: ‘Discover your identity’ (ontdek je identiteit). Dit is een eigentijdse vertaling van het door de paus gekozen centrale thema: ‘Zie de dienstmaagd des Heren: mij geschiede naar uw woord’. De paus verwijst jongeren hiermee naar Maria als rolmodel.

De katholieke Wereldjongerendagen zijn het grootste jongerenevenement ter wereld. Ze worden sinds 1984 elke twee of drie jaar in een ander werelddeel gehouden. De laatste edities waren in Polen, Brazilië, Spanje en Australië. Hoogtepunt van de WJD is altijd de ontmoeting met de paus. Paus Franciscus heeft alle jongeren tussen 18 en 30 jaar uit de hele wereld uitgenodigd om in januari 2019 samen met hem in Panama het geloof te vieren.

Bekijk het filmpje of download hier de brochure.