Weesgegroet Maria

Paus Franciscus is een man van eenvoudig en concreet geloof. Dat komt naar voren in de manier waarop hij Maria opnieuw onder de aandacht brengt. Hij doet dat ook in dit boek over het Weesgegroet. Woord voor woord vertelt hij over de betekenis van dit gebed. Zeer goed te gebruiken in het geloofsleven van alledag en zeker ook in de maand van Maria, oktober en mei. Dit boek is een bestseller in Frankrijk en Italië.

Een citaat:

‘Moeder van hoop

Maria is geen vrouw die ontmoedigd raakt wanneer het leven onzeker is, en vooral niet wanneer niets loopt zoals het hoort. Ze is evenmin een vrouw die heftig protesteert, die klaagt over het lot van een leven dat ons vaak vijandig is. Integendeel, ze is een vrouw die luistert. Vergeet niet dat er steeds een hechte relatie is tussen hoop en luisteren, en Maria is een vrouw die luistert. Maria neemt het leven zoals het komt, met de gelukkige dagen, maar ook met de tragedies die we liever nooit willen tegenkomen. Tot de ultieme nacht: wanneer haar Zoon aan het hout van het Kruis wordt genageld.

Tot die dag was Maria bijna verdwenen uit de verhaallijn van de evangelieën: de heilige schrijvers laten deze langzame verdwijning doorschemeren, haar stilzwijgen voor het mysterie van de Zoon die de Vader gehoorzaamt. Maar op het cruciale ogenblik duikt Maria weer op, wanneer de meeste vrienden uit angst zijn weggevlucht. Moeders verraden niet. Op dat moment aan het voet van het Kruis kan niemand onder ons zeggen wat het ergste lijdensverhaal was: dat van een onschuldige man die op het hout van het Kruis sterft, of de doodsangst van een moeder die de laatste ogenblikken van haar zoons leven begeleidt. De evangeliën zijn kort en bondig en uiterst discreet. Slechts met een enkele werkwoord wordt de aanwezigheid van Maria vermeld: zij ‘stond’ (Joh. 19,25) …

… Maria ‘stond’ in de diepste duisternis, maar zij ‘stond’. Zij is niet weggegaan. Maria is daar trouw aanwezig, telkens wanneer een kaars brandend moet worden gehouden waar nevel en mist is….

… Zij lijkt vertrouwen te hebben in het mysterie van God, zelfs wanneer Hij door het kwade in de wereld onzichtbaar lijkt te zijn. Moge Maria, de Moeder die Jezus ons allen heeft geschonken, wanneer we het moeilijk hebben, onze stappen steeds begeleiden en tot ons hart zeggen: ‘Sta op, kijk vooruit, kijk naar de horizon’, want zij is de Moeder van hoop.

Bladzijden 109-113

 

Het boek is nog te bestellen bij Halewijn in België.
€ 14,95