Weekbrief Leo Fijen – Pinksteren

Geest van Pinksteren daalt neer over Feestnummer van Klooster!

Zonder de Open Kloosterdag was dit blad Klooster! en de hele internetgemeenschap rond Kloostermagazine.nl er niet geweest. Ruim vijf jaar geleden maakte ik mijn eerste uren bij de uitgeverij achter dit mooie magazine, Adveniat. Het was 2016, maart. En ik leerde daar dat huiselijke karakter van de uitgeverij in Baarn kennen, met wat plannen en projecten die nog gerealiseerd moesten worden. Het meest verrassende initiatief was om samen met de Konferentie Nederlandse Religieuzen de Open kloosterdag vorm te geven, door een glossy voor alle bezoekers. Omdat deze dag verplaatst werd en omdat de financiering niet rond was, belandde dit plan in de ijskast. Het is aan het doortastende optreden van Rogier Moulin Janssen te danken dat de financiering alsnog rond kwam en het is aan Erica Op ’t Hoog te danken dat er een intense inhoudelijke samenwerking kwam tussen de Nederlandse Kloosters en het eerste nummer van Klooster! Dat noemen we een nulnummer want we hadden niet de intentie om er een kwartaalblad van te maken.

Twaalf covers
Om ervoor te zorgen dat deze unieke uitgave van Klooster! ook werkelijk in de abdijen en priorijen belandde, kwam ik op het idee om elk klooster een eigen cover te geven terwijl de rest van het blad overal identiek zou zijn. Dat lukte bij twaalf abdijen. En zo lag er rond de Open Kloosterdag een blad met twaalf verschillende covers. Dat leidde weer tot veel aandacht in de mediawereld. Er waren zelfs kranten die alle covers afdrukten. En dat trok weer de belangstelling van veel lezers. Zo werden er maar liefst 20.000 exemplaren in de markt weggezet. Klooster! was een ongekend succes, maar eenmalig. Daar dacht Erik Borgman anders over. Hij was te gast in de huiskamer van Adveniat te Baarn en opende mijn ogen: dit is nou kerk buiten de kerk. Hij hield me voor dat Klooster! een missionair blad was dat christelijk van inhoud was en toch veel mensen buiten de kerk bereikte. Je moet doorgaan, moedigde hij me aan. De toenmalige voorzitter van het VKMO, Pieter Hemels, kwam luttele dagen later op bezoek en had maar één boodschap: maak er een kwartaalblad van.

Toekomst voor ons
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar we zijn aan de slag gegaan, met een geweldige redactie (Maria van Mierlo eindredacteur, Kalien Blonden met vaste bijdragen), met inspirerende auteurs (Arjen Broers, Wil Derkse, Erik Borgman, Thomas Quartier, Emmanuele Sipkema, Marjoleine de Vos, Erica op ’t Hoog), met een fantastische vormgever (Peter Beemsterboer), met unieke fotografen (Rogier Veldman, Gerard Oonk, Beitske Kempenaar en Peter Beemsterboer), met een onmisbare en toegewijde samensteller van de website kloostermagazine.nl (Edith Vos), met de steun van de mensen van Adveniat (Jeanine van Poppel, Judy Vlaanderen, Gusta Willems), met het vertrouwen van de bestuurders achter Adveniat (Monique Walrave, Emile Duijsens, Dirk Oeyen, Kees van Lent, Henriëtte Hulsebosch en Yvonne de Haan) en met de onmisbare steun van partners. Zonder anderen tekort te doen wil ik hier vooral Donatus en Kansfonds noemen. En natuurlijk de co-uitgever Halewijn in Vlaanderen. Ik ben allen dankbaar voor hun inzet, professionaliteit, kwaliteit, trouw, originaliteit en wijsheid. Zonder hen hadden we het niet gered. We groeien elke maand nog en naderen de grens van 2500 abonnees, merendeels mensen in de 50 of 60 jaar, met een hoge opleiding als achtergrond. Deze achterban wil ik ook danken, want niemand zegt op of haakt af. Zo zijn we een stabiel handvat voor ieder die betekenis wil geven aan zijn of haar leven en daar inspiratie voor zoekt uit het christelijk erfgoed van het kloosterleven. We hebben de toekomst voor ons met een abonneebestand dat relatief jonger is dan veel andere christelijke organisaties. En we hebben een goede losse verkoop in de boekhandels die oog hebben voor deze uitgaven als Klooster!

Denis Hendrickx als gasthoofdredacteur
Op de grens van ons eerste lustrum sluit Klooster! aan bij een ander groot feest, de Brabantse religieuzen vieren feest. De Kruisheren, de Clarissen, de Norbertinessen en de Norbertijnen. De laatste twee herhalen de stunt van het nulnummer. Klooster! verschijnt dit weekend met twee covers, Maria Magdalena van Bussel van Sint Catharinadal en Denis Hendrickx. Deze abt van Berne is ook de initiator van deze bijzondere uitgave, hij zocht contact en vroeg of hij voor één keer gasthoofdredacteur kon worden. Natuurlijk hebben we zijn verzoek ingewilligd. En het jubileumnummer voor Brabantse klooster is daarmee een echt feest geworden. Denis Hendrickx presenteert dit met Pinksteren, tezamen met een speciaal bier. Als ergens de Geest van Pinksteren zichtbaar is geworden, dan is het in deze speciale uitgave. De covers zijn te koop vanaf Pinksteren in de abdijwinkels van Berne en Catharinadal. Ik dank Denis Hendrickx uit de grond van mijn hart, ik dank ook Maria Magdalena. Ik feliciteer beiden, net als Angela Holleboom en Peter Snijkers, de abdis van de clarissen in Megen en de prior-provinciaal van de kruisheren van Sint Agatha. Ik wens en bid iedereen gezegende Pinksterdagen toe.

Leo Fijen

 

Klooster! 15 Feest

Los te bestellen voor €9,95

of neem een abonnement door op de knop hieronder te klikken.

 

 

 

 

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!