Weekbrief Leo Fijen – 9 mei

Het verhaal van Titus Brandsma eindigt nooit

Bijna 36 jaar geleden maakte ik de overstap van het onderwijs naar de journalistiek. Ik ruilde mijn baan als leraar geschiedenis aan twee katholieke middelbare scholen in voor een plek in het hart van de kerkprovincie. Ik viel met mijn neus in de boter want ik zat nog niet in Utrecht of paus Johannes Paulus II bracht dat historische bezoek. Daarin werd al vooruitgekeken naar de zaligverklaring van Titus Brandsma, later dat jaar. Louis Frequin, hoofdredacteur van De Gelderlander, maakte een speciaal magazine over Titus Brandsma. Ik mocht dat als eindredacteur begeleiden en leerde Titus toen pas goed kennen. Het was het begin van mijn werk als journalist.

Waarheid
Ruim 43 jaar na zijn gewelddadige dood in Dachau leerde deze karmeliet uit Friesland me waar het in de journalistiek om draait: om de waarheid. Die is onmisbaar om een geloofwaardige samenleving op te bouwen die recht wil doen aan de waardigheid van iedere mens als beeld van God. Daar ging het Titus Brandsma om, daarom ging hij op verzoek van kardinaal De Jong langs bij alle redacties van kranten in de oorlog, met de volgende boodschap: buig niet voor de nazi’s, toon de trouw aan de waarheid, bericht over de ongerechtigheid en wees niet bang. Want hoezeer het leed ook op een mens drukt, God woont in je hart en troost je.

Karmelklooster
De Friese karmeliet reist sinds 1985 met me mee, als een voortdurende inspiratiebron. Ik heb het gevoel dat deze Titus tot me blijft spreken, dwars door zijn dood heen. Kortgeleden was ik voor een geloofsgesprek in het Karmelklooster van Drachten. Daar zag ik Titus weer, in een gebrandschilderd raam. Hij geeft daar na een preek op Goede Vrijdag de zegen aan zijn medegevangenen. Boven hem is een kruis te zien met daaronder de smekende handen van slachtoffers om moed en kracht in hun lijden. Aan zijn voeten ligt een draak die het kwaad van de nazi’s voorstelt. En naast hem de figuur van Christus die Zijn hart toont als een toevlucht voor ieder die lijdt. Ik keek ontroerd naar dat raam, want ik zag hoe een mens met Christus het kwaad kan weerstaan en teken van hoop kan zijn, ook bijna 80 jaar na zijn gewelddadige dood.

Hein Hoeben en kapelaan Van Lierop
Dit verhaal schreef ik op voor mijn wekelijkse column in KRO-Magazine. En voor de zoveelste keer in mijn leven mocht ik ervaren dat het verhaal van Tiutus Brandsma nooit eindigt, ook niet na zijn dood. Want op de eerste dag van mei, vlak voor Dodenherdenking, ontving ik een bericht van Frans en Marianne Oomen-Hoeben. Deze Marianne Hoeben is de jongste dochter van Hein Hoeben, de stichter van de Katholieke Wereldpost. Ze schrijft me dat haar vader nauw samenwerkte met Titus en met kapelaan Van Lierop. Hein Hoeben en kapelaan Van Lierop zijn in 1940 door de Gestapo gearresteerd. Hein Hoeben is na veel ontberingen in 1942 in een Berlijnse gevangenis overleden. Kapelaan Van Lierop is net als Titus in Dachau overleden. Hein Hoeben is in 1949 herbegraven, in Teteringen. Jaarlijks wordt er op 4 mei een krans gelegd op zijn graf. Zijn dochter was twee jaar jong toen haar vader werd weggevoerd. Ze is nu 83 jaar en herinnert zich nog heel goed de herbegrafenis van haar vader. In deze dagen van herdenken roept een verhaal rond Titus Brandsma deze reactie op. Het geeft aan dat zijn verhaal nooit eindigt, zoals dat van Hein Hoeben en kapelaan Van Lierop ook blijft voortleven. We denken en bidden voor hen in deze dagen van mei.

Leo Fijen

In het gebedenboek Bidden thuis, Geloven in huiselijke kring is een speciale bijlage Noveen tot Titus Brandsma opgenomen.

‘Een noveen is een gebed van negen dagen. Tijdens deze noveen vragen we God om een bijzondere gunst
op voorspraak van Titus Brandsma. De noveengebeden staan op de rechterpagina’s. Ons persoonlijk gebed vormt hiervan de kern. We openen ons hart voor God. Hij kent onze zorgen en noden,
nog vóór we ze hebben uitgesproken. We bidden deze noveen in de geest van Titus Brandsma. Daarom vindt u op de linker pagina’s steeds een meditatie van Titus zelf. We laten ons leiden door het vertrouwen
waaruit Titus leefde.’

 

 

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!