Weekbrief Leo Fijen – 9 augustus

In nieuw boek over ‘Kerk in tijden van corona’
Visioen van Lode van Hecke, bisschop van Gent en trappist

De coronacrisis is niet een dreigende verstoring van het kerkelijk leven maar juist een geweldige kans tot vernieuwing daarvan. Deze zin is afkomstig van een bisschop die nog maar net gewijd was toen de hele wereld op slot ging. De bisschop luistert naar de naam Lode Van Hecke, al meer dan 40 jaar trappist van de abdij van Orval. Als iemand gewoon is te leven in een beperkte ruimte en daar vrijheid van het hart te aanvaarden en te leven met teleurstellingen, dan is hij het. Bij mijn eerste bezoek aan hem in 2008 sprak hij zulke ware woorden: ‘Volwassen zijn is leven met de teleurstellingen uit je bestaan zonder gefrustreerd te worden’. Hij leeft deze woorden, de voormalige vader-abt die nog geen twee weken de nieuwe bisschop van Gent was of de hele wereld werd een klooster. En natuurlijk riep hij op om stil te worden en te luisteren naar datgene wat God te zeggen heeft aan ons. Dat is de trappist in hem. Maar hij is ook de herder die ons oproept om aandacht te hebben voor wat mensen bezighoudt in deze dagen. Kerkvernieuwing komt vanuit je eigen hart en ziel. De kerk is meer dan het antwoord op de vraag: wat moeten we doen? Kerk is ook aandacht te hebben voor mensen en hun helpen stil te staan bij wat er met hen gebeurt. Zo eenvoudig is het, volgens deze bisschop van Gent die bemoedigende woorden spreekt en oproept tot kerkvernieuwing. Dus toen ik twee maanden geleden mensen benaderde voor een bundel over de kerk in deze tijden van corona, mailde ik Lode Van Hecke ook. En hij zei ja, net als Herman Van Rompuy, Hilde Kieboom, Gerard de Korte, René de Reuver, Erik Borgman, Sam Goyvaerts, Jos Moons, Kris Gelaude en Kolet Janssen. De nieuwe bisschop is trouw aan zichzelf, met een prachtige bijdrage onder de titel ‘God blijft bij ons in de stormen van het leven’. Hij schrijft bemoedigende woorden en wijst een richting in een tijd die velen van ons – ook mij – vaak met lege handen laat staan. Deze bundel is een tussenbalans, met vragen, met knelpunten, met nieuwe ontdekkingen, met aandacht voor de relatie tussen online vieringen en vieringen op anderhalve meter en met een visioen. Lode van Hecke toont ons dat visioen. Ik dank hem daarvoor, uit de grond van mijn hart, zoals ik alle auteurs dank. Want we kunnen niet leven zonder dat visioen.

Leo Fijen

 

Kerk in tijden van corona, met bijdragen van Lode Van Hecke, Herman Van Rompuy, Gerard de Korte, René de Reuver, Erik Borgman, Sam Goyvaerts, Kolet Janssen, Kris Gelaude, Jos Moons en vele anderen verschijnt op 18 augustus, telt 150 pagina’s, kost 19.90 euro, is een uitgave van Adveniat/Halewijn en te bestellen via info@adveniat.nl

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!