Weekbrief Leo Fijen – 8 september

Moeder Teresa

Haar naam hangt nog aan de buitenkant van de kerk, Moeder Teresa. Het is de enige kerk in Nederland met haar naam. Die kerk is gelegen in een buitenwijk van Hengelo. En die kerk was op 8 juli van dit jaar landelijk nieuws, want in een paar uur brandde alles tot de grond af. Ik was er vorige week, bijna twee maanden later. En ik schrok van de ravage. Samen met pastoor Marc Oortman liep ik door de puinhopen en voelde ik de ontluistering en leegte in mijn hart en in mijn lijf. Ik zag haveloze misboekjes, troosteloze pr-folders, karkassen van stoelen, onthoofde beelden van heiligen, klokken die gevallen waren en zwartgeblakerd op de grond lagen. Ik zag een ruimte die dienst had gedaan als mortuarium voor heel de buurt. Niets was daar van over. Moeder Teresa zal gehuild hebben in de hemel om zo veel hopeloosheid. Als God met ons meetrekt en in alle mysterie aanwezig is in een kerkgebouw, waarom moet zo’n heilige ruimte dan zo getroffen worden? Waarom moet een heilige ruimte zo ontheiligd worden door een verzengend vuur? De brand was begonnen in de sacristie, bij een schakelaar, vertelde Marc Oortman. Het is onvoorstelbaar wat één kortsluiting aan de buurt kan aanrichten. Want ook de winkels om de kerk heen voelen zich ontredderd, ook de straten gaan nergens meer heen sinds die ochtend van de 8juli. Alles heeft zijn betekenis verloren, zo lijkt het. En toch als je goed kijkt, zie je meer. Door alle troosteloosheid heen. De balken zijn niet op de grond terecht gekomen, maar rusten op het tabernakel. Dat staat er nog, bijna ongehavend. Niemand heeft er nog in mogen kijken. Niemand weet of de hosties de brand overleefd hebben. Toen ik daar liep, zag ik Marc Oortman buigen. Voor Christus, in het tabernakel. Alles is hopeloos daar in Hengelo. Maar Christus is er nog. Als teken van hoop, als leven door alle dood heen, als belofte voor de toekomst door alle woestijn heen. Dat het tabernakel daar nog staat, dat Christus nog present is: dat vind ik troostend. En dat past ook bij Moeder Teresa, de vrouw die altijd met Christus leefde en als religieuze Christus ontmoette in zo vele mensen op haar levensweg.

Leo Fijen

 

5 september 1997 overleed Moeder Teresa, op 4 september 2016 werd ze heilig verklaard.
Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!