Weekbrief Leo Fijen – 8 december

Zuster Leona bijzonder in haar gewone leven met Christus

Eerst was er het berichtje per sms van een naaste collega: dat de zusters onder de bogen in Maastricht me wilden laten weten dat zuster Leona op de gezegende leeftijd van 105 jaar was overleden. Het is te verwachten dat het zou gebeuren, toch was ik uit het veld geslagen. En dat was helemaal zo toen de rouwkaart thuis op deurmat lag. ‘Plotseling, maar toch geheel voorbereid mocht naar haar Schepper terugkeren onze geliefde medezuster Leona’, zo luidden de eerste woorden. Van haar eigen naam heet ze Maria Anna Elisabeth Beurts, stond daarbij vermeld. Haar tweelingzus was een paar jaar geleden reeds overleden, nu kwam de Heer zuster Leona halen.

 

Als een kind tot haar vader

Ik mocht haar een paar keer persoonlijk en van nabij meemaken. En ik weet nu dat heiligheid schuilgaat in de gewone liefde voor Christus, van dag tot dag. Zuster Leona was en is bijzonder door haar leven met Christus. Dat was nooit vanzelfsprekend, dat was pure liefde: als een kind tot haar vader. Zo leefde zij, op goede en kwade dagen. Met blije en ondeugende ogen, met een onbevangen verlangen om te willen leven en bidden. Ze leefde voor de ander, voor haar zusters in Maastricht, ze bad steeds weer voor mensen die het nodig hadden en ze liet zich leiden door Christus. Als ergens tot uitdrukking komt dat mensen een persoonlijke relatie met Christus hebben, dan was het hier. Ze keek nooit verder dan dit uur en deze dag, ze sprak hardop met Christus en ze was dankbaar en tevreden.

André Rieu

Als je zo kunt leven, ben je innerlijk vrij om ook ondeugend te zijn. Zo hield ze van muziek en zo danste ze graag met André Rieu. Iedereen heeft dat kunnen zien, die bijzondere ontmoetingen van Rieu met zuster Leona. Daar was niets gefingeerd aan, dat was pure vreugde. Ze kon dat tonen in verschillende uitzendingen van Kruispunt omdat ze niets te verbergen heeft. Als je zo verbonden bent met Christus, dan gaat je hart open voor iedereen. Ook voor André Rieu. Dat is de levensles die zuster Leona ons meegeeft door de dood heen: verbonden met Christus kun je alles en iedereen aan en mag je in vrijheid sterven. We zullen deze heilige vrouw missen, in haar onbaatzuchtigheid, in haar overgave, in haar ondeugd, maar vooral in haar verbondenheid met Christus. Rust zacht, zuster Leona. Dank voor alles.

Leo Fijen

Foto Zr. Leona: Beitske Kempenaar

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!