Weekbrief Leo Fijen – 7 november

Laten we eer brengen aan Sint-Jozef 

Juweeltje van Benoît Standaert tegen het einde van Jozefjaar en in aanloop naar Advent en Kerstmis
Met enige regelmaat correspondeer ik met Benoît Standaert, de Benedictijner monnik van de Andriesabdij in Zevenkerken die vaak de eenzaamheid van de kluizenaar zoekt en inmiddels in de abdij van Ottignies zijn tweede thuis heeft gevonden. Hij stuurt me zijn mijmeringen, hij geeft me goede raad en hij wijst me soms op publicaties van hem die bijna een verborgen bestaan leiden. Zo wees hij me ooit op de levenslessen van een kluizenaar die hij digitaal deelde met de wereld, midden in de coronacrisis. En zo attendeerde hij me ook op een cahier dat hij geschreven had over Sint-Jozef. Want, zo zei hij dit keer door de telefoon, hij heeft een zwak voor Sint-Jozef. Ik spitste mijn oren en luisterde. Hij stuurde het cahier vervolgens op per post.

Devotionele, theologische, pauselijke en Bijbelse visie op Sint-Jozef
Nog geen 30 pagina’s, in een vormgeving die in niets wil verraden hoe rijk de inhoud is en die in eerste instantie voor de Franstalige achterban is geschreven. Ik begon te lezen en raakte ontroerd. Omdat Benoît Standaert de kunst verstaat en de eruditie heeft om Sint-Jozef een devotionele, theologische, pauselijke en Bijbelse achtergrond te geven. En zo zet Benoît Standaert een groot uitroepteken achter het Jozefjaar dat voor een groot deel verborgen bleef in de turbulentie van de pandemie. Natuurlijk, paus Franciscus had me de ogen geopend met een prachtig schrijven over Jozef als de gehoorzame luisteraar, de nederige dienstknecht, de trouwe gelovige, de moedige stiefvader, de harde werker, de voorbeeldige naaste, de stille wachter, de rechtschapen echtgenoot die vrede sluit met zijn schaduwen en zijn lot aanvaardt. En zeker hadden sommige kloosters en kerken in Nederland hun uiterste best gedaan om de trom te roeren over Jozef.

Uitroepteken achter Jozefjaar en venster op boodschap van Sint-Jozef aan ons allemaal
Maar de Benedictijner monnik Benoît Standaert doet meer. Hij opent het venster van de traditie, de Bijbel en de theologie om Jozef een podium te geven dat hij verdient. De titel van deze brochure luidt dan ook: ‘Laten we Sint-Jozef eren’. Ik geef graag gehoor aan deze oproep en deel daarmee de rijke schatten die Benoît Standaert ons schenkt. Laat u verrassen en inspireren. Daarmee is deze brochure meer dan een uitroepteken achter het Jozefjaar. Want in deze verrassende tekst wordt op bescheiden manier voor altijd een venster geopend. Een venster op de betekenis van Sint-Jozef voor ons allemaal. Daardoor krijgt Sint-Jozef de eer die hem toekomt.

Leo Fijen

 

Laten we eer brengen aan Sint-Jozef, is te bestellen bij Adveniat, telt 50 pagina’s, kost € 9.99 en is beschikbaar in een Nederlandse vertaling door Monique Walrave vanaf 11 november.

 

 

 

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!