Weekbrief Leo Fijen – 7 mei

Als je maar begint

Op het moment dat de actuele bundel met een verslag van de conferentie van Veenendaal over de missionaire parochie – gemaakt in hartelijke en deskundige samenwerking met het Centrum voor Parochie Spiritualiteit – bijna naar de drukker gaat, krijg ik een bericht van pelgrims uit mijn dorpskerk die in Lourdes zijn, met ruim 1300 andere katholieken uit het aartsbisdom Utrecht.
Ik heb hen uitgezwaaid, volg hen iedere dag en kijk met ontroering van een afstand toe. De kerk van de toekomst is ook die van evenementen als deze bedevaart. Daar wordt de eucharistie iedere dag gevierd, daar wordt het geloof verdiept en daar wordt gemeenschap gesticht en bevestigd, voor jaren nadien. En daar worden leiders geboren en gezegend door Maria. Alles wat in 126 pagina’s conferentie van Veenendaal is beschreven aan inspirerende verhalen, praktische toerusting, voorbeeldparochies, geloofsgetuigen en handvatten, gebeurt daar in samengebalde vorm: een paar dagen samen optrekken en samen vieren, genoeg voedsel voor een paar jaar.
De oudste vorm van gelovig leven – die van mensen op doortocht en uittocht – is nog steeds een actueel programma voor een missionaire parochie. Die oudste vorm reikt verder dan deze grootschalige evenementen (zie ook Wereld Jongeren Dagen), want ze kent ook de meest intieme kring, die van de huiskerk. Ook daar wordt het geloof verdiept, ook daar worden banden voor het leven aangegaan, ook daar worden leiders geboren. In mijn dorpskerk zijn we daar een paar jaar geleden mee begonnen. Met frisse tegenzin, want katholieken leggen hun diepste geloof liever niet op tafel. Maar drie jaar verder is alles anders. Ze kunnen niet wachten om een nieuwe serie van huiskringen te beginnen. Met alle missionaire gevolgen van dien. De zondagse vieringen worden beter bezocht, nieuwe missionaire initiatieven als samen eten worden door informele leiders tot een succes voor de buurt gemaakt en twee deelnemers daaraan zijn mee naar Lourdes. Zo is de kleinste vorm van geloofsgemeenschap verbonden met die grootschalige en onvergetelijke bedevaart van 1300 pelgrims. En zo begint alles in het klein. Dat is het echte geheim van de missionaire parochie. Als je maar begint.

Leo Fijen

Benieuwd naar het boek? Lees hier verder.

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!