Weekbrief Leo Fijen – 7 maart

Paus Franciscus

Als er nog maar één schaap in de kerk komt en de andere 99 schapen lopen buiten, dan moeten wij onze handen vuil maken en die schapen zoeken, waar ze ook zijn. Het is het beeld van de kerk als veldhospitaal dat er is voor de mensen met de wonden van hun leven, op heel veel plekken buiten de heilige ruimte van het kerkgebouw. En zo kunnen we mensen helen en het gevoel geven dat Christus er voor iedere mens is. Dat is de opdracht vanuit het Evangelie, vindt de huidige paus Franciscus in zijn eerste encycliek, al weer wat jaren geleden.

Onverstoorbaar
Hij heeft sindsdien stevige kritiek gekregen, zeker ook uit kringen in het Vaticaan zelf. Er was en is veel tegenwerking, De paus maakte het zichzelf ook niet gemakkelijk. Hij strooide zout in de wonden van veel curiekardinalen, hij maakte ze zelfs belachelijk, maar hij bleef onverstoorbaar in zijn missie om de boodschap van vreugde aan alle mensen te brengen, ook buiten de kerk, ook naar andere religies. Paus Franciscus pleitte in zijn tweede encycliek voor de heelheid van de schepping. Hij waarschuwde ons allen dat we de schepping niet naar onze hand mochten zetten. Vorig jaar – bij het begin van de coronacrisis – bleek hoezeer de paus een profetische blik heeft gehad. En juist toen haalde hij niet zijn gelijk, maar vroeg hij God om de wereld te troosten en te helen en riep hij ieder op om juist met de wereld van anderhalve meter broeders en zusters van elkaar te blijven, het thema van zijn derde encycliek. En intussen riep de paus een Jozefjaar uit omdat hij Sint Jozef als een teken van hoop ziet in deze coronavirus. Want Jozef werd beproefd maar aanvaardde zijn lot, bleef Maria trouw in haar zwangerschap en had de moed om voluit vader te zijn van die bijzondere zoon, Jezus.

Twee boeken
Ik schrijf dat allemaal omdat ik met bewondering kijk naar het pastorale hart van deze paus: dat klopt voor de mensen, voorde aarde, voor de religies, voor Jozef als voorbeeld in de huidige crisis. Soms denk ik dat ik droom. Maar bij de achtste verjaardag van dit pontificaat op 13 maart kijk ik naar een paus die het Evangelie voorleeft en die ook de moed heeft om dezer dagen naar Irak te gaan. Ik volg graag de weg van deze paus. En daarom kom ik binnen een paar dagen met twee uitgaven die alles met deze heilige vader te maken hebben: een reeks beschouwingen over zijn derde encycliek Fratelli Tutti en een actueel gebedenboek om samen met de paus negen dagen te bidden, op weg naar het Hoogfeest van Sint Jozef. Twee boeken die typerend zijn voor deze paus: een boodschap voor een wereld die hunkert naar vriendschap van broeders en zusters en een oproep om te bidden en de zorgen toe te vertrouwen aan Sint Jozef. Want dat doet deze paus ook.

Leo Fijen

 

Fratelli Tutti

 

 

 

 

 

Negen dagen bidden tot Sint Jozef

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!