Weekbrief Leo Fijen – 13 september

Gedenken in de de Sint Jan

Hij moest zelf afscheid nemen van zijn vader. Die stierf niet aan corona maar kreeg wel een afscheid in beperkte kring, zoals velen dat hebben meegemaakt. En hij kon maanden niet op bezoek bij zijn moeder. Het coronavirus maakt geen onderscheid tussen hoog en laag, geleerd en niet geleerd, commissaris en postbode. Deze pandemie slecht alle barrières en maakt ons duidelijk dat de dood onverbiddelijk is: voor iedereen. Dus ook de vertrekkende commissaris van de koning, Wim van de Donk, kreeg er in de persoonlijke levenssfeer mee te maken. Deze geboren Brabander en katholiek vertelt zijn verhaal voor de majestueuze Sint Jan te Den Bosch. En daar heeft hij een reden voor. Want die kerk maakt in zijn grootsheid duidelijk dat we nederige mensen zijn die onze breekbaarheid en sterfelijkheid hebben ervaren en die middels dat monument kunnen delen in de tranen van eeuwen maar ook in de hoop van het Paaslicht. Als een kerk iets duidelijk maakt voor Wim van de Donk dan is het de ruimte om te delen in iets dat groter is dan onszelf. Aan de Sint Jan hebben mensen gewerkt die het eindresultaat niet hebben gezien, door alle stenen en gewelven van de Sint Jan zijn de pest en andere plagen aan ons mensen voorbijgegaan. Die kerk staat er nog, als een teken dat God solidair is in het lijden en ons het leven geeft door alle dood heen. Daarom hecht Wim van de Donk aan de herdenking van alle religieuzen in Nederland in diezelfde Sint Jan. Daar worden de namen van de overleden broeders en zusters genoemd, een voor een. Daar wordt bij elke naam een kaars aan het Paaslicht ontstoken, als een verwijzing en herinnering dat we geborgen zijn in het eeuwige licht en dat we in God een gemeenschap vormen van levenden en doden. Dat gebeurt allemaal in de Sint Jan, ook als een ander teken voor ons in deze tijd. Gedenken verbindt ons in de tranen, het verdriet en de rouw, maar geeft ook troost, perspectief en hoop in de verbondenheid. Ook voor mensen die niet geloven. De Sint Jan geeft sociale verbondenheid tussen alle rangen en standen en is in die zin net zo egalitair als het virus. Sterker nog, de Sint Jan zal sterker blijken dan dat virus, al is het maar om ons te herinneren aan de palm van Gods hand maar ook aan de schatten in onderwijs en zorg die religieuzen tot op de dag van vandaag aan ons hebben nagelaten. Daarom is het goed dat we gedenken, met de religieuzen, in de Sint Jan en in alle kerken van het bisdom Den Bosch.

Leo Fijen

 

Binnenkort verschijnt

Het verdriet van Brabant
Kerken en kloosters in Bisdom Den Bosch ten tijde van corona

Mgr. dr. Gerard de Korte

Prijs: €25

Direct te bestellen via deze link

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!