Weekbrief Leo Fijen – 6 oktober

Zuster Margareth viert feest

Anker van geloof en vertrouwen

Het is vandaag feest. Want zuster Margareth viert dat zij zestig jaar geleden haar professie deed als kanunnikes van het Heilig Graf. In de afgelopen decennia hebben velen haar leren kennen als de priorin van de priorij in Maarssen. Voor jonge vrouwen die daar voor het leven werden toegerust, maar ook voor veel gasten is zij een anker van geloof en hoop geweest. Als mij wel eens gevraagd wordt waarom ik graag in kloosters, priorijen en andere contemplatieve gebouwen kom, dan is het om mensen als zuster Margareth. Zo veel vertrouwen, zo veel overgave, zo veel geloof, zo nabij aan Christus en ook zo veel blijheid en optimisme kom je niet vaak tegen.

Meer licht dan ooit

Als je haar ziet, dan weet je en dan voel je dat er meer is tussen hemel en aarde. Het bijzondere is dat zij dit ook uitstraalt nu de priorij gesloten is en een andere bestemming heeft gevonden en nu het minder met haar gezondheid gaat. Ik zie zuster Margareth eens per maand. Dan komt zij naar Maartensdijk om de eucharistieviering met Jozef Wissink bij te wonen. Vorige week was ze er ook. Ik moest haar in alles helpen om haar uit de auto van haar begeleider te helpen en om met de rollator haar plek voorin de kerk van Sint Maarten te zoeken. Niets gaat meer vanzelf, alles is een opgave. En toch was er vorige week diezelfde rust en datzelfde vertrouwen. En ook zag ik bij haar diezelfde lach en heel even de twinkeling in haar ogen. Sterker nog, nu het donkerder wordt in haar leven, laat ze misschien wel meer licht dan ooit zien. Dat is ook een teken van de aanwezigheid van Christus in onze tijd.

Sacrament van bemoediging

Christus is er ook vandaag bij in Maarssen als zuster Margareth haar jubileum viert. Maar er gebeurt meer. In diezelfde viering zal Jozef Wissink haar ook het sacrament van bemoediging geven, het sacrament dat haar de genade wil geven op weg naar de definitieve ontmoeting met God. Midden in het feest is er dus ook de voorbereiding op weg naar het laatste afscheid. En midden in het laatste sacrament is er ook het feest van het leven. Leven en dood komen zo samen op deze speciale dag, die extra bijzonder is omdat er voor één keer weer gevierd wordt in de priorij waar zuster Margareth zo gelukkig was. En dat geluk deelt zij, ook in haar laatste fase. In die zin wordt zij voor mij alleen maar een groter voorbeeld van geloof. Want zij viert het geloof in Christus, ook nu het leven niet meer vanzelfsprekend is.

Nieuwe Kloosterbijbel

Ik zal vandaag voor haar bidden. En dat doe ik met een nieuwe Bijbel voor me, de Kloosterbijbel, een unieke Bijbel die 6 november in de kerk van de abdij van Egmond wordt gepresenteerd. Het is een prachtige Bijbel geworden, met elf katernen daarin. Kenners van religieuze leven in alle aspecten schrijven over Augustinus, Benedictus, Franciscus, Clara, Vincentius en Ignatius van Loyola en over de religieuze orden en congregaties die uit deze spirituele voortrekkers zijn voortgekomen. Maar er is ook aandacht voor de psalmen, de lectio divina en het evenwicht tussen bidden en werken. Het voorwoord is geschreven door Bernardus Peeters, voorzitter van de Konferentie Nederlandse Religieuzen en vader-abt van de trappisten van Koningshoeven in Berkel-Enschot. Andere bijdragen zijn van Martijn Schrama, Gerard Pieter Freeman, Thomas Quartier en Henry Vesseur, Angela Holleboom, Marcel Braekers, Anne-Marie Bos, Kees Waaijman, Niek Hanckmann, Katharina Michiels, Maria van Mierlo en Jos Moons en Nikolaas Sintobin. Iedereen kan erbij zijn op 6 november in de abdijkerk van Egmond.

Leo Fijen

Aanmelden voor de presentatie van de Kloosterbijbel op 6 november in de Abdij van Egmond kan bij voorkeur  via deze link.

Bij de foto: Kloosterbijbel is een uitgave van Adveniat, Royal Jongbloed, Halewijn en KNR. Dat wordt zichtbaar in mensen op de foto. Daarop van links naar rechts Leo Fijen (directeur/uitgever Adveniat), Erica Op ’t Hoog (voorlichter KNR), Patrick Chatelion Counet (secretaris KNR) en Pieter de Boer (uitgever Royal Jongbloed).

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!