Weekbrief Leo Fijen – 6 maart

In de eerste dagen van 1985 trof ik op het secretariaat van de Nederlandse Kerkprovincie in de Utrechtse Biltstraat een berg post aan. Daartussen vond ik de uitnodiging van Louis Frequin (voormalig hoofdredacteur van De Gelderlander) om samen een special te maken over Titus Brandsma bij zijn zaligverklaring. Die special is er ook gekomen en opent met de volgende woorden van Titus Brandsma: ‘Wie de wereld voor Christus wil winnen, moet de moed hebben met die wereld in conflict te komen’. Het was het begin van mijn journalistieke reis door het landschap van het geestelijk leven. Maar liefst 37 jaar later is er het moment van zijn heiligverklaring. Het is een voorrecht al die tijd te leven en werken in het spoor van deze heilige. Sterker nog, op de dag dat paus Franciscus de datum van de heiligverklaring aankondigt, komen deze twee boekjes van de drukker: de tweede editie van het Gebedenboek (Van Titus Brandsma tot Edith Stein) en De Kruisweg van Titus Brandsma. Ik sluit af met een tekst die Titus Brandsma schreef voor het beeld van Jezus in de gevangenis van Scheveningen. En ik hoop en bid dat deze woorden werkelijkheid mogen zijn in het lijden van zovele burgers in Oekraïne: ‘Ik ben gelukkig in mijn leed, omdat ik het geen leed meer weet. Maar ’t alleruitverkorenst lot, dat mij vereent met U, o God’.

Leo Fijen

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!