Weekbrief Leo Fijen – 6 februari

Heiligen en martelaren

Zijn er heiligen en martelaren die ook protestanten kunnen aanspreken? Die vraag kreeg ik van een redacteur van een radioprogramma. Komende zondag mag ik antwoord geven op deze vraag, op Radio 1, in de vroege ochtend. Want daar zal ik met voorbeelden komen van mensen die hun leven hebben gegeven voor een ideaal dat anderen heelt in de wonden van het bestaan. En je kunt alleen maar helen als je je eigen wonden hebt aanvaard en daarmee kunt leven. Het is de weg naar innerlijke vrijheid en vrede door alle crises heen. Titus Brandsma wijst die weg. Hij leefde voor de waarheid en de weg van Christus en gaf daarvoor zijn leven. Toen hij in kamp Amersfoort zat zag zijn toekomst er donker uit. En in het duister van de gevangenschap had hij niets anders dan zijn kampkleding en wat touwtjes. Daar maakte hij een rozenkrans van. En zo bad hij met zijn medegevangenen. In de grootste onvrijheid zocht hij de innerlijke vrijheid en verbondenheid met Christus. Die rozenkrans gaf hij weg aan een gevangene die werd vrijgelaten. Via een omweg heb ik die rozenkrans ooit even in handen gehad: wat touwtjes en enige knopen. Om te bidden heb je niet veel nodig. En als je bidt kun je in Christus verbonden zijn met alles en iedereen. Dat is de weg die Titus Brandsma ons vandaag wijst. Vorige week was ik in Dokkum, bij de veertien staties van de kruisweg in het Bonifatiuspark. Ik luisterde naar dominee Herman de Vries van Dokkum. Zijn grootvader is in Auschwitz gestorven. Deze dominee leeft en bidt met de teksten van Titus Brandsma die in Dachau is gestorven. Toen ik hem vroeg waarom Titus Brandsma voor hem zo belangrijk is, antwoordde hij: omdat deze karmeliet me ook vandaag leert hoe je innerlijk vrij kunt zijn en in een wereld vol polarisatie in Christus met iedereen verbonden kunt zijn. Chris Fictoor zong daarna een lied met de woorden van Titus Brandsma bij de twaalfde statie. Martelaren en heiligen zijn er voor ons allemaal. Dat zal ik zondag vertellen, op Radio 1. En ook komende donderdag als in het Benedictushof bij de Abdij van Egmond het nieuwe gebedenboek voor de vastentijd wordt gepresenteerd. Chris Fictoor zal daar ook weer teksten van Titus Brandsma zingen, Juliëtte van Deursen zal vertellen over Edith Stein en Jan Stuyt SJ zal spreken over de betekenis van bidden in deze tijd. Aanmelden is mogelijk: a.schouten@abdijvanegmond.nl

Leo Fijen

Wie vast het gebedenboek wil bestellen vindt hier de link naar Van Titus Brandsma tot Edith Stein

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!