Weekbrief Leo Fijen – 5 juni

In Egmond is het elke dag Pinksteren en leeft Adelbert voort, ook na 1100 jaar

Nog twee dagen, dan wordt de Geest van Pinksteren over ons uitgestort. In de kloosters van Egmond is het altijd Pinksteren, want de Geest van Adelbert – de grondlegger van geloof, de bron van levend water, de beschermer van heilige grond, de icoon van gastvrijheid en vriendschap – leeft daar in Lioba Klooster en Adelbert Abdij voort. Daarom is het de hele maand feest, voor de zusters en de broeders, voor de vrijwilligers en gasten, voor de oblaten en de vrienden, voor de dorpelingen en de streekgenoten. Want 1100 jaar geleden werd het graf van Adelbert verplaatst van de Adelbertusakker aan de voet van de duinen naar Egmond-Binnen. Het is het begin van religieus leven in Egmond, met de oudste papieren boven de grote rivieren.
In de feestelijke maand van 1100 jaar religieus leven in Egmond verschijnt dit magazinedit magazine, 100 pagina’s, geheel in kleur, met alles wat Adelbert ons gegeven heeft: het gebed, de vriendschap met vrijwilligers en oblaten, de aarde als heilige grond, de gastvrijheid aan alle gasten, de geschiedenis die altijd maar doorgaat. Alles komt aan bod, in persoonlijke verhalen van broeders en zusters, in tien speerpunten van een abdij in deze tijd, in de verbondenheid van Adelbert Abdij en Lioba, in de waarde van de aarde, in de ontroerende betrokkenheid van vrijwilligers en personeel, in de verbondenheid tussen Benedictushof en Abdij, in de mensen die de abdij dragen en leven geven aan het religieuze bestaan: alle vrijwilligers gaan op de foto, alle oblaten doen hetzelfde. We maken ook een reis door de tijd en we zijn in het heden, met reportages over het kloosterleven en met de hulp aan vluchtelingen. Ieder die zich verbonden voelt met Egmond komt thuis in dit magazine. Deze week was ik er toen een gezin uit de Donbas en Mariepol zich meldde. De broeders en zusters hebben in de kloostertuin ruimte gemaakt voor deze vluchtelingen: de aarde als hoeder van de gastvrijheid. En vandaag ontmoette ik een jonge vrouw die furore maakte als advocaat en tegelijk zich verbond aan Christus. Ze heeft geen energie meer, getroffen door long covid. Ze komt op adem in en rond de Adelbert Abdij. Zo leeft Adelbert ook deze dagen voort in Egmond, heelt hij gasten en is het ook al twee dagen voor het Hoogfeest Pinksteren. In Egmond is het elke dag Pinksteren.

Leo Fijen

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!