Weekbrief Leo Fijen – 4 augustus

Bidden gaat over God én jouw leven

De zomer is een mooi moment om op deze plek het woord ook aan anderen te geven. Bijvoorbeeld over bidden. Vorige week gaf ik zuster Katharina Michiels uit Brecht een podium. Bidden is volgens haar beminnen en bemind worden. Deze week geef ik graag het podium aan Anton ten Klooster. Bidden gaat volgens hem over God en jouw leven. Bidden geeft ook de ruimte om het goede te onderscheiden. Dankbaarheid en stilte zijn daarbij onmisbaar. Het woord is Anton ten Klooster:

Bidden gaat over God én jouw leven. In zijn inspirerende brief Gaudete et Exsultate geeft paus Franciscus praktische aanwijzingen om de twee bij elkaar te houden. Je kunt niet altijd bidden maar je kunt ook niet alleen maar met de beslommeringen van deze wereld bezig zijn. De paus zegt kernachtig: “Ik geloof niet in heiligheid zonder gebed, ook al hoeft dat gebed niet lang te zijn of vol van intense emoties”. Gebed is geen vlucht voor de werkelijkheid maar juist een kans om heel je leven bij God te brengen. “Laat me je vragen”, zegt Franciscus: “zijn er momenten wanneer je jezelf stilletjes in de aanwezigheid van de Heer plaatst, dat je rustig tijd met hem doorbrengt?” Zulke momenten zijn nodig om een goed en gelukkig leven te leiden. De kunst van het bidden is om het niet al te ingewikkeld te maken. Paus Franciscus wijst bijvoorbeeld op de heilige Teresa van Avila die zegt dat gebed “niets anders is dan een vriendschappelijk samenzijn, en een regelmatig een-op-een gesprek met Hem die van ons houdt”.
Gebed mag dan een samenzijn met God zijn, dat betekent niet dat elke gedachte aan een collega of dierbare een onwenselijke afleiding is. De namen en gezichten van anderen kunnen juist deel zijn van het bidden. Want Jezus zegt ons om van God én de naaste te houden. En wanneer je bidt, denk dan ook aan het goede dat je overkomen is. Neem een moment om God daarvoor te bedanken. Die gedachte ontleent de paus aan de heilige Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïetenorde waar hij lid van is. Eén van de bekendste uitgangspunten van Ignatius’ spiritualiteit is “onderscheiding”. Er komen ontzettend veel dingen op je af. Gedachten, ideeën en verlangens komen voortdurend in je op. Door met aandacht en liefde bij God te zijn kunnen we onderscheiden wat het goede is, en welke ingevingen we beter kunnen negeren. Want, zo zegt de paus “voor iedere leerling is het noodzakelijk om tijd door te brengen met de Meester, naar zijn woorden te luisteren, en altijd van Hem te leren”. In de stilte kun je ontdekken op welke weg Hij je roept en wat je te doen staat: thuis en op je werk, in de kerk en in de natuur, bij een zieke medemens, op bedevaart en ook online.

Anton ten Klooster

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!