Weekbrief Leo Fijen – 31 januari

Laten we de vreugde van het bidden in huiselijke kring delen

Ons kantoor in Baarn is te klein voor negen pallets met in totaal 15.000 gebedenboeken. Het oogt daarom als een puinhoop, maar voelt als een gezegende chaos, zeker met de regen van gisteren en vandaag. Bijna al die boeken gaan vandaag en morgen het land in, naar kerken, parochies en bisdommen. Het blijft een groot voorrecht om op deze manier het geloof te mogen delen met zo velen. Ik kan het ook anders formuleren: hoe het verlangen om in huiselijke kring te willen bidden ons allemaal kan verbinden. Dat is een voorrecht en een groot goed. Om een aantal redenen. Het gebeurt in een land waar het kwaad uit alle macht schreeuwde, in steden en op pleinen. Die schreeuw is nog niet verstomd en maakt ons allemaal bang. Tegenover die schreeuw staat de goedheid van het gebed dat fluistert. Waar het kwade schreeuwt en brult, fluistert de goedheid, zeker in huiselijke kring. Laten we dat blijven doen, die goedheid fluisteren en zo in God verbonden zijn. Dat brengt me bij de tweede reden. Ik sprak deze weken een geestelijk verzorger die coronapatiënten begeleidt. Hij zei me: we delen wel onze zorgen, over de gezondheid, over het virus, over de vaccinaties, over het kwaad van de rellen, maar we vergeten de vreugde. Het wordt tijd om de vreugde van ons geloof te delen. Want dat geeft perspectief, ook met de avondklok en in het isolement van de huiselijke kring. Laten we dat meer doen, de vreugde van het geloof delen, juist nu we zo veel zorgen hebben. Tenslotte is er de derde reden. In deze crisis gaat alle aandacht uit naar gezondheidszorg en economie. Steeds vaker horen we dat we wat vergeten zijn: de zingeving, de betekenisgeving. Als we bidden, fluisteren we het goede, delen we de vreugde en luisteren we naar het verlangen naar betekenisgeving. Dat komt allemaal samen in dit gebedenboek van 208 pagina’s, Van Maria Lichtmis tot Pinksteren, bidden in onzekere tijden. Het was en is een groot voorrecht om dat bidden met zovelen te delen. En dan is die puinhoop in Baarn niet zo erg, daarom voelt die als een gezegende chaos.

Leo Fijen

 

 

 

Nieuwsgierig geworden?

Lees meer!

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!