Weekbrief Leo Fijen – 29 december

Laten wij bidden

Een maand geleden was ik in Florence en keek ik in de Basiliek van de Heilige Drievuldigheid naar een prachtige afbeelding van de Aanbidding van de Herders. Ze gaan op hun knieën voor de pasgeboren Christus en wijzen ook naar hem. Jozef kan het nog niet geloven en kijkt nog steeds naar boven, Maria vouwt de handen en weet dat God in haar geboren is. De os en de ezel drinken uit de voederbak die een graftombe is. En daarmee wordt in deze schildering van D. Ghirlandaio direct bij de geboorte verwezen naar het kruis. God wordt mens en dus sterfelijk. Op het hoogfeest van Kerstmis komt ook de dood van Christus al om de hoek kijken.

Tweede kerstdag

Bijna letterlijk beleefde ik deze feestdagen de vreugde van de geboorte, het geschenk van de genade en het wonder van de menswording, maar ook het verdriet van het afscheid en de onvermijdelijkheid van de dood. Op Eerste Kerstdag kreeg ik een bericht dat zuster Margareth niet meer beter zal worden, op Tweede Kerstdag mocht ik bij haar langs gaan. Deze nobele vrouw die zo lang de priorin van de kanunnikessen van het Heilig Graf in Maarssen was, wacht op haar laatste adem. Bij haar 60-jarig professiefeest in september ontving ze al het laatste sacrament, nu zijn haar krachten op. Maar haar ziel is vitaler dan ooit en klaar om naar God te gaan. Haar ogen twinkelen nog steeds, haar humor heeft haar zelfs in die laatste fase niet verlaten. Dat is tekenend voor mensen die leven met en verlangen naar God. Dat is absoluut, de rest is relatief. Dus kan ze nog lachen, ook als haar krachten het bijna begeven.

Geliefd kind van God

Ik heb haar bedankt voor alles wat ze ons gegeven heeft. Ze was en is als Maria. Niet ik maar Uw wil geschiede. Minder ik, meer de ander. En zo ging en gaat ze open voor de Ander. Tot in haar laatste momenten. In deze vrouw, zuster Margareth, is God eindeloos vaak geboren omdat ze een onbaatzuchtige moeder is voor velen. Geen biologische moeder, maar een vrouw die anderen het leven heeft voorgeleefd, in al haar onbaatzuchtigheid, wellevendheid, optimisme en blijmoedigheid. Met Kerstmis vieren we dat God tegen ons zegt: jij bent het geliefde kind van God. Ik bid ieder uur dat God zuster Margareth ook in deze moeilijke uren en dagen niet aan haar lot zal overlaten. Laten wij in deze dagen Kerstmis en Oud en Nieuw bidden voor zuster Margareth.

Leo Fijen

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!