Weekbrief Leo Fijen – 28 januari

Getuigen van de verrijzenis

Deze foto was nooit uit mijn geheugen en mijn hart. De datum moest ik wel weer opzoeken, 27 maart na de inkleding van een religieuze in een Limburgse kerk. Bisschop Harrie Smeets was daarbij in 2022, die dag begeleid door Helene van Erve. Na afloop ging het richting een ontmoetingsruimte van dorp en kerk. Daar werd het boekje ‘Getuigen van de verrijzenis’ gepresenteerd, geschreven door Harrie Smeets, in zijn tijd als deken van Venray. Vanuit de overtuiging dat je niet over Pasen kunt preken, niet te bevatten. Daarom koos hij altijd voor verhalen van ooggetuigen om dit mysterie te kunnen naderen. Zo kwam de verrijzenis dichter bij ons leven van alledag. En bij iedere ooggetuige tekende beeldhouwer Leo Disch van het klooster in Vaals portretten.

Geloofsgetuigenis
Toen de bisschop al een tijdje wist dat hij ongeneeslijk ziek was, wilde hij deze verhalen bundelen in een klein boekje. Als een nalatenschap, als een geloofsgetuigenis, als een bemoediging dat het leven sterker is dan de dood. De presentatie van het boekje op 27 maart 2022 bleef heel klein en duurde niet lang. Er was nauwelijks tijd voor foto’s. Op deze afbeelding bladert de bisschop voor het eerst in zijn eigen boekje, Leo Disch en ik kijken mee. De bescheiden presentatie paste bij Harrie Smeets en ook bij het karakter van het boekje, eenvoud ten top. Misschien was dat ook wel de reden dat dit Paasboekje zo aansloeg: dat een ernstig zieke herder ons in korte verhalen wil meegeven dat het leven sterker is dan de dood.

Bidprentje
Bij de uitvaart op 6 januari van dit jaar kreeg ik het bidprentje van Harrie Smeets. Geen woord teveel, wel een mooi gedicht over de verrijzenis. Ik werd geraakt door de verwijzing naar opstaan. En ik moest meteen denken aan zijn eigen boekje dat niet meer verkrijgbaar was. Vanaf dat moment, daar in de banken van de Sint-Christoffelkathedraal, wist ik dat ik nog één keer wat terug kon doen voor de overleden bisschop: ervoor zorgen dat zijn gedachten over verrijzenis in een nieuwe druk beschikbaar komen. Want dan blijft hij ook na zijn dood velen troosten met zijn verhalen over de verrijzenis. En ze zouden ook goed bij de tijd van het jaar passen, want de veertigdagentijd komt er weer aan. Ik was nog wat aan het mijmeren over de herziene derde druk toen steeds meer boekhandels om een nieuwe uitgave vroegen.

Stroomversnelling
Ik hoefde daarna niet meer na te denken. Alles ging in een stroomversnelling. Ramon Mangold stelde foto’s van de uitvaart beschikbaar zodat deze uitgave ook het karakter van een bewaarboekje wordt, drie congregaties uit Maastricht wilden hun bisschop eren en gaven een financiële bijdrage zodat de derde druk nog voor de zeswekendienst beschikbaar is en de naaste familie was er stil van. Ik belde de twee zussen van Harrie en vroeg hun of ze het goed vonden dat de verhalen van hun broer weer zouden verschijnen, met de foto’s van de uitvaart daarbij. Ze waren eerst sprakeloos. En daarna stelden ze veel vragen. Tenslotte zeiden ze allebei: het is mooi dat onze broer ook door de dood heen blijft getuigen van zijn geloof.

Leo Fijen

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!