Weekbrief Leo Fijen – 28 april

Maria die de knopen ontwart

Paus Franciscus geeft ons vitaminen voor de ziel

Wie heeft er niet te maken met knopen in zijn leven? Wie ligt soms niet wakker van zorgen over je werk of je familie? En hoe kun je omgaan met de grootste valkuilen van een mens: jaloezie, boosheid, hoogmoed, lusteloosheid, vraatzucht, wellust en hebzucht? Het zijn de vragen van iedereen, we worstelen er allemaal mee, ook Jorge Bergoglio toen hij nog aartsbisschop van Buenos Aires was. Hij was toen een korte tijd met studieverlof in het Duitse Augsburg en zag daar voor het eerst in zijn leven het schilderij over Maria die de knopen ontwart. Op dat schilderij reikt de ene engel Maria het koord met knopen aan en pakt de andere engel het koord weer over als de knopen eruit zijn gehaald. Dit schilderij laat zien waar het om gaat: Maria als voorspreker bij God om de knopen in ons leven te ontwarren. Jorge Bergoglio nam ansichtkaarten van dit schilderij mee naar Buenos Aires en heeft sindsdien deze rol van Maria als voorspreker en trooster gedeeld met allen die op zijn pad kwamen. Hij bleef deze Maria trouw, ook als paus, en hij leerde de wereldkerk hoe je de knopen in je eigen leven aan Maria kunt voorleggen. Paus Franciscus noemt deze taak van Maria als voorspreker en trooster de vitaminen voor de ziel. En hij heeft er zelfs meditaties voor gewetensonderzoek bij geschreven. Paul Verbeek, vicaris van het bisdom Breda, pastoor van Bergen op Zoom en supporter van deze paus heeft deze devotie nu toegankelijk gemaakt voor veel meer mensen in Nederland en Vlaanderen. Hij doet dit bij gelegenheid van zijn 25-jarig-jubileum als priester. Hij heeft er een aanstekelijk boekje van gemaakt voor iedereen die wel eens met dilemma’s in zijn leven zit.
Deze Paul Verbeek presenteert nog twee andere vitaminen van de ziel, zoals die worden aangereikt door paus Franciscus. De slapende Jozef kan ervoor zorgen dat we van slapeloze nachten worden verlost. Het is een devotie die past bij de kerk van Latijn-Amerika. Paus Franciscus heeft de mooiste kunst binnen handbereik, maar heeft het liefst een goedkoop gipsen beeldje van Sint Jozef binnen handbereik. Tegen het einde van de dag schrijft de paus zijn zorgen op een briefje en legt die onder het beeldje van de slapende Jozef. En dan slaapt hij goed, ondanks alle zorgen en verantwoordelijkheden.
Tenslotte is er nog een derde vitamine, het borstkruis van de paus, met de beeltenis van de Goede Herder die geen schaap uit het oog verliest. Zo worden we allen opgeroepen en uitgedaagd om geen enkel mensenkind verloren te laten lopen.
Drie vitaminen voor de ziel, aangereikt door Jorge Bergoglio, jezuïet, paus. Drie wegen naar de bronnen van ons leven die ons vrij maken. Ze zijn zeer geschikt voor iedereen die actief is in parochies of in kloosters. Deze drie vitaminen doen mij goed.

Leo Fijen

Paul Verbeek,

Maria die de knopen ontwart, vitaminen voor de ziel,

44 pagina’s, uitgeverij Adveniat,

2 euro per stuk