Weekbrief Leo Fijen – 27 februari

Bidden

Bij grote gebeurtenissen op het toneel van de wereldgeschiedenis vraag ik me altijd af wat dit voor ons allemaal betekent en wat dit mijzelf te zeggen heeft. Geschiedenis gebeurt elke dag en wordt geschreven in het boek van ieder leven. Ook in mijn leven. Daarom is het moment dat Russische tanks en raketten Oekraïne de oorlog verklaren een zwarte dag. Voor ieder van ons, ook voor mij. Want de vrede waar onze generaties groot mee zijn geworden, is geschonden. We stonden erbij en keken ernaar, ook wij gewone mensen. Misschien hebben we wel extra gebeden voor de bevolking van Oekraïne, ik zelf heb God gevraagd zich te ontfermen over de levens die geschonden zijn. En ik deed dat omdat mijn gedachten dezer dagen teruggaan naar het voorjaar van 1991. Ik werkte nog niet zo lang voor televisie en mocht als verslaggever een bijzondere reis meemaken. Aartsbisschop Miroslav Ivan Lubachivsky van de Oekraïens-Katholieke Kerk mocht na 53 jaar ballingschap terug naar de stad waar hij bisschop was, Lviv. Deze Lubachivsky was in 1985 ook tot kardinaal van de Rooms-Katholieke Kerk gecreëerd door paus Johannes Paulus II. Daarom reisde hij vanuit Rome terug naar zijn volk dat bevrijd was van het juk van de Sovjet-Unie en deze vrijheid vierde met de terugkeer van hun herder. Ik mocht mee vanuit Rome naar Lviv en heb deze terugkeer ervaren als de meest onvergetelijke gebeurtenis in mijn journalistieke bestaan. Ik had geen idee wat we zouden aantreffen. Daar in de straten van Lviv heb ik gezien wat vrijheid ten diepste betekent: miljoenen mensen waren uitgelopen en stonden langs de route van het vliegveld naar de kerk in het centrum van Lviv. En ze verwelkomden hun aartsbisschop huilend met een zee van vlaggen. Die kleuren zal ik ook nooit meer vergeten. De vrijheid van Oekraïne verwijst naar het korengeel van de Schepping en naar het hemelsblauw van de Schepper. Religieuzer kan een vlag niet wapperen. Het was alsof die  miljoenen inwoners God wilden danken voor de nieuwe vrijheid. Aartsbisschop Miroslav Ivan Lubachivsky was de belichaming van die vrijheid. Als verslaggever werd ik met het camerateam vermorzeld door de menigte. Maar ik weet sinds die dag wat vrijheid betekent voor de mensen van Lviv. Die vrijheid staat nu op het spel.
Gisteravond nam ik een actueel geloofsgesprek op, over oorlog en onze radeloosheid. Over inktzwarte dagen zonder die vrijheid en al die mensen die gestorven zijn, de dood vrezen of op de vlucht zijn. Over bidden zonder einde om verbonden te zijn met allen die lijden. Op de terugweg in het donker van de auto, terwijl het sneeuwde in Venray, moest ik denken aan een tekst van Titus Brandsma. Komende vrijdag 4 maart maakt paus Franciscus bekend wanneer hij heilig wordt verklaard. In zijn diepste nacht in de gevangenis van Scheveningen schreef deze Titus Brandsma de woorden waarvan ik hoop en bid dat ze ook waar mogen zijn voor allen die lijden aan de oorlog:
‘Want Gij, o Jezus, zijt bij mij
ik was U nimmer zo nabij.
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet,
Uw bijzijn maakt mij alles goed’.

Leo Fijen

Wie het gebedenboek met daarin ook de woorden van Titus Brandsma wil bestellen vindt hier de link naar Van Titus Brandsma tot Edith Stein

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!