Weekbrief Leo Fijen – 26 november

Jubileum

Je wordt altijd geroepen door de ander. En steeds op een moment dat je het niet verwacht. Dat is het verhaal achter het jubileumnummer van dit magazine Klooster! Het zal ergens in 2017 geweest dat ik de eerste keer geroepen werd. Door Pieter Hemels, toen nog Verbond van Katholieke Maatschappelijke Organisaties. Hij was op bezoek bij uitgeverij Adveniat en reageerde op het nulnummer, met twaalf verschillende covers. Dat was een groot succes, ieder klooster had zijn eigen cover en zijn eigen verhaal in het magazine. En Pieter Hemels zei alleen maar: je hebt goud in handen. Hij was nog niet weg of Erik Borgman kwam langs. Deze bevlogen theoloog die altijd jong blijft begon er uit zichzelf over: dit magazine is er voor mensen buiten de kerk.

Dit blad is kerk buiten de kerk: voor zoekers, voor gelovigen die hun eigen plek kwijt zijn, voor katholieken en protestanten, voor jong en oud. Zo’n blad overstijgt leeftijden en denominaties, past in deze tijd. En vervolgens waren daar twee vrouwen, Henriëtte Hulsebosch van het Kansfonds en zuster Mariëtte van de Juliaantjes in Heiloo. Zij zeiden alleen maar: doen, begin gewoon en vertel hoeveel geld je nodig hebt. Deze mannen en vrouwen hebben me geroepen en hun stem klinkt nog altijd in mijn hart, ook in het jubileumnummer. En hun stem wordt zichtbaar in al die vrijwilligers en gasten van kloosters. Ze willen delen in iets en Iemand die groter zijn dan henzelf, ze zoeken een plek van gemeenschapszin en genade, ze verlangen naar stilte en heilige grond, ze hunkeren naar kleinschalige plekken waar ze gekend worden met voornaam en achternaam. Ze dromen ervan om ergens thuis te komen.

Ik weet nog goed dat Diederik Slot – die ons ook een steuntje in de rug heeft gegeven – niet kon geloven dat zo’n magazine steeds weer met nieuwe thema’s kon komen. Ik hoef zes jaar later alleen maar naar de huidige oplage te verwijzen: 2000 abonnees en 1000 exemplaren in de losse verkoop. De behoefte blijft, het verlangen naar heilige grond en taal, de hunkering naar gemeenschapszin, de droom van een spiritueel thuis: ze worden alleen maar groter. Daarom is dit magazine er nog steeds. En ook met een nieuwsbrief iedere vrijdag om 17.00 uur. Bijna de helft van de abonnees en van de mensen die het magazine in de winkel kopen leest de nieuwsbrief en klikt meerdere artikelen aan. Zo komt dit magazine niet alleen vier keer in het jaar in de brievenbus maar ook iedere week in het hart van velen. Daarom kan het thema van het jubileumnummer niets anders zijn dan: Aan tafel. Want daar maak je ruimte voor de ander en de Heer, daar ben je stil en bid je samen, daar kom je thuis en vind je gemeenschap, daar proef je de vruchten van de aarde en daar voel je ook de pijn van het gemis. De drie vrouwen van de heilige driehoek in Oosterhout – Martha, Ruth en Maria Magdalena – missen daar hun dierbaren en spreken daar op zeer persoonlijke wijze over. Dan wordt de tafel van het klooster de tafel van ons allemaal. En dan gaat het jubileumnummer van Klooster niet alleen over deze drie zusters maar over ons allemaal.

Leo Fijen

Hoofdredacteur Klooster!

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!