Weekbrief Leo Fijen – 26 mei

Zorgen voor je ziel

Soms komen twee bezielende gedachten in één en dezelfde week samen. Eerst was ik betrokken bij de inspirerende uitzending van Kruispunt rond Dirk De Wachter. Deze Vlaming mocht zijn verhaal vertellen, op het moeilijks denkbare moment. Op de tweede zender van Nederland keek bijna niemand meer, na de winst van het Eurovisie Songfestival en de speciale talkshow die op het eerste publieke net werd uitgezonden. Daar keken meer dan twee miljoen mensen. er was bijna niemand meer over om nog naar de serieuze kost van Dirk De Wachter te kijken. Maar wie schetst mijn verbazing toen tegen middernacht toch nog 100.000 mensen de moeite hadden genomen om naar zijn verhaal te luisteren. En nog groter was mijn verbazing toen ik hoorde dat deze uitzending zo veel reacties losmaakte: over de onmisbare gave om te kunnen verlangen en dan ook om te kunnen wachten, over het wezen van het leven in de zorg voor de ander en over de lastigheid en het ongeluk waar de liefde tot elkaar en tot God verborgen liggen.

Deze wijsheden kwamen langs bij Dirk De Wachter. Nederland keek met 100.000 mensen maar reageerde massaal via de social media. Dat kan maar één ding betekenen, dacht ik. We hunkeren naar oriëntatie, duiding en bemoediging. We vinden het nergens meer en drinken gulzig deze wijsheden op. In feite is dit enthousiasme niet zo anders dan de populariteit van kloosters en monniken en vrouwelijke religieuzen. Dirk De Wachter zegt rake woorden en hij doet denken aan Timothy Radcliffe, jarenlang magister-generaal van de dominicanen en nog langer een spirituele gids voor mensen in het Westers christendom. Deze Radcliffe is dit weekend te gast in Nederland, in Zwolle en Utrecht. Hij presenteert een boekje dat door Adveniat is uitgegeven: Zorgen voor je ziel. En wat zegt hij daarin? ‘Als je zorgt voor je ziel, doe je je best om te leven. En juist ontdek je dat je niet heel bent’, aldus Timothy Radcliffe die daarmee ook zegt dat de zorg voor je ziel veronderstelt dat je je schaduwen omarmt en juist zo tot leven komt. ‘Je hebt altijd de ander nodig om te zorgen voor je ziel, je bent onvolledig zonder de ander, zonder vreemdeling, zonder God’, zo gaat Radcliffe verder.

Twee stemmen, twee denkers, twee wijze mensen. Ze zeggen allebei: zonder de ander leer je je zelf niet kennen. Zonder de schaduwen te omarmen lukt het niet voor je ziel te zorgen en te kunnen groeien als mens. Zonder lastigheid is de liefde niet tastbaar. En zonder wachten en verlangen lukt het ook niet. Deze wijze woorden en gedachten wil ik graag hier delen. Ook omdat ze in mijn leven werkelijkheid zijn geworden. De Wachter en Radcliffe verwoorden de geschenken van mijn bestaan.

Leo Fijen

Timothy Radcliffe, Zorgen voor je ziel,  70 pagina’s, uitgave Adveniat,  €14.50