Weekbrief Leo Fijen – 24 januari

Bij start van Maand van de Bijbel en bij presentatie van hun briefwisseling

Kerkleiders René de Reuver en Gerard de Korte laten in hun hart kijken.
Het stukgelezen bijbeltje van schoonvader dat vlak voor zijn sterven nog in zijn handen lag en waar hij een streep zette onder het verhaal van Jozef en Maria die hun kind Jezus aan God gingen voorstellen en toen Simeon tegenkwamen. En die Simeon herkende in dat kind de Messias. Deze regels onderstreepte schoonvader. Het was het laatste wat hij deed en wat hij las voordat hij stierf. Hij moet zich herkend hebben in die oude Simeon en hij geloofde dat hij als oude en stervende mens Jezus ook zo zou herkennen en daarom met rust en vrede de drempel naar de Eeuwige zou overgaan. Dat verhaal vertelt scriba René de Reuver bij de presentatie van de briefwisseling met bisschop Gerard de Korte, de bisschop van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Deze briefwisseling is vastgelegd in een mooi boekje dat verschijnt bij het begin van de Maand van de Bijbel.

Thuiskomen bij God
Ik had het voorrecht om de beide auteurs te mogen begeleiden in die briefwisseling. En ik mocht het gesprek met hen beiden doen bij de start van de Maand van de Bijbel. Dat gesprek voerde ik in de werkkamer van de bisschop Gerard de Korte. Toen de scriba vertelde dat oude woorden uit de Bijbel opnieuw door een stervende schoonvader gelezen werden en zo woorden van hemzelf konden worden en hem bij het sterven optilden uit de angst voor de dood, luisterde Gerard de Korte en sloot daar bij aan. De bisschop kwam met het verhaal van het rampjaar 1992 toen kort achter elkaar zijn beide ouders stierven. Ook de bisschop had toen steun aan de Bijbel en geloofde toen en nu dat zijn vader en moeder zijn thuisgekomen bij God. We weten niet wat dat betekent; het is totaal anders dan het aardse bestaan, uit de tijd gaan en bij God komen. Achter hem is de lange tafel met stoelen. Ik vraag de bisschop wat de betekenis van deze tafel is. Hij lacht en zegt dat deze altijd van zijn ouders is geweest en dat zijn ouders bij God zijn maar ook voortleven in die tafel en stoelen. Zo worden hemel en aarde met elkaar verbonden.

Diepe verbondenheid als geschenk aan ons allemaal
Het gesprek duurt 25 minuten en is een aaneenschakeling van persoonlijke herinneringen, Bijbelse troost en diepe verbondenheid tussen twee kerkleiders. Zoals het gesprek is ook het boekje geworden, met vijf brieven over houvast in tijden van corona, over eeuwigheid, over de opdracht om het geheim van leven en geloof in de ander en de gemeenschap te vinden, over vasten en over God in het lijden van deze wereld. Het boekje is te bestellen bij Adveniat, het gesprek is een video geworden die iedereen kan zien. Als we ooit willen uitleggen wat oecumene kan betekenen in deze week voor de eenheid, kijk en luister dan naar deze twee christenen die in hun hart laten kijken en diep verbonden zijn met elkaar. Om het geheim te verstaan heb je de ander nodig, zegt scriba René de Reuver ergens. Het boekje en deze video zijn daar het levende en ontroerende bewijs van.

Leo Fijen

Het gesprek is te zien via het bericht Houvast zoeken naar de bron van hoop op onze site.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!