Weekbrief Leo Fijen – 24 februari

Pater Frans, vijf jaar later

Hoe kun je geloven in nieuw leven te midden van dood en verlatenheid? We maken het elk jaar weer mee in de Goede Week. We kunnen het bijna niet geloven maar mogen steeds weer opstaan in het leven, dwars door dood en duisternis heen. Maar soms, heel soms wordt het Paasverhaal opnieuw geschreven en opnieuw geleefd. Door alle ontluistering en lijden heen. Pater Frans van der Lugt heeft het ons voorgeleefd, vijf jaar en langer geleden. Hij bleef bij de christenen en moslims in die ontluisterde stad Homs in Syrië. Hij week niet voor het geweld van de oorlog, hij bleef trouw aan zijn roeping. En hij deelde zijn gevoelens en zijn geloof met ons. Zo lezen we in een mooi boekje van 60 pagina’s hoe deze Nederlandse jezuïet het Paasgeloof ontdekte in de mensen met wie hij tot het einde samenbleef. Maar we gaan ook zijn eigen gang naar de dood toe en lezen dan hoe hij ondanks de naderende dood bleef geloven in de liefde. Zo gebeurde Pasen in Homs, zo komt Pasen tot ons in het verhaal van pater Frans, vijf jaar na de moord op hem.

Zijn medebroeder en jezuïet Jan Stuyt belde me en vroeg of we niet samen een boekje konden maken. Als een herinnering aan pater Frans, als een levende Paasgetuigenis in onze tijd, als een meditatie in de veertigdagentijd, als een voorbereiding op de Goede Week van 2019, vijf jaar later. Jan Stuyt verzamelde de teksten, schreef een inleiding en levensloop. Maar hij deed meer, want hij stelde juist in de tijd naar Pasen vragen aan ons allemaal: heb jij wel eens hulp gekregen in moeilijke situaties, geloof jij dat de doden verder leven bij God, kun jij houden van goede en kwade mensen, hoe ziet jouw Paasgeloof eruit? Om die vragen echt van betekenis te laten zijn, komen sommige indrukwekkende woorden van pater Frans meerdere keren tot ons en zijn daarmee ook een confrontatie met ons eigen leven. Want zo wordt in dit boekje tot ons gezegd en geschreven: Pasen gebeurt ook onder ons, in bruggenbouwer en martelaar Frans van der Lugt.

Leo Fijen

Pater Frans, vijf jaar later, 60, pagina’s, 2 euro,
zeer geschikt voor parochies en geloofsgemeenschappen
als meditatie in de vastentijd.