Weekbrief Leo Fijen – 23 juni

Franciscaan als supporter van Ajax

Zet elke dag een stap en verwelkom wat je tegenkomt. Deze wijsheid komt van Franciscus van Assisi. Ik lees deze woorden in een nieuwsbrief van de Franciscanen in Amsterdam. Aan het woord is Rob Hoogenboom, ruim zestien jaar de coördinator van het spiritueel centrum van de Franciscanen in de hoofdstad en tot voor kort de provinciaal van alle Franciscanen in Nederland. Bij zijn afscheid als coördinator vertelt hij hoe hij tijdens zijn pelgrimstochten naar Santiago en Assisi deze woorden van Franciscus leefde. Elke dag legde hij een stukje af en liet hij zich opnemen waar hij ontvangen werd. Zo ontdekte hij meer en meer zijn eigen spiritualiteit. En daar gebruikt hij het beeld bij van een door de zee aangespoelde fles die ergens onder het zand verborgen ligt. Het gaat er om die fles te zoeken en te ontdekken wat de boodschap van je leven is. Ik lees deze woorden als we met twee groepen van onze kerk te gast zijn in het spiritueel centrum van de Franciscanen in Amsterdam. Rob Hoogenboom vertelt ons op een zaterdagmorgen over de heilige Franciscus van Assisi en over de huidige paus. Het woord armoede valt. En de vraag is of we niet allemaal arm zijn, of we niet allemaal beroofd zijn van illusies en verschillende soorten van verlangen. Het wordt stil, want iedereen kijkt even naar zijn of haar leven. Juist dan, zegt Rob Hoogenboom, is het van belang om elke dag weer een stap te zetten en te verwelkomen wat er op je pad komt. Hij heeft dat ook gedaan en geeft een verrassend voorbeeld. Toen zijn broer ging sterven vroeg die aan Rob hoe het nu verder moest met zijn seizoenkaart van Ajax. Wil jij de supporters rondom mijn plek gaan vertellen dat ik niet meer kom? Rob heeft dat gedaan en is er nooit meer weggegaan. Hij heeft de seizoenkaart van zijn broer overgenomen en beleeft daar veel plezier aan, een franciscaan als supporter van Ajax. Toen Rob ons uitzwaaide, zei hij lachend dat hij die avond weer in de Arena zou zitten.

Leo Fijen