Weekbrief Leo Fijen – 21 juli

Erik Borgman komt met boekje voor kerkproeverij

‘Dit is het hart, over het proeven van de kerk.’ Dat is de titel van het boekje dat theoloog Erik Borgman schreef voor kerken die zich voorbereiden op de kerkproeverij van eind september. Dan openen alle kerken in Nederland hun deuren om mensen die niet meer zo vertrouwd zijn met de liturgie de kans te geven kennis te maken met het mysterie van Gods aanwezigheid. Erik Borgman hield begin april voor 200 mensen in Hilversum een inleiding met het oog op de Kerkproeverij van dit jaar. Die inleiding heeft hij verwerkt tot een klein boekje van 60 pagina’s. Dat boekje is een uitgave van Adveniat en alleen daar de bestellen.

Kerken die woorden willen geven aan de uitnodiging om de deuren in september te openen, vinden veel voorbeelden en inspiratie in deze nieuwe uitgave van Erik Borgman. In die zin is dit boekje uitstekend geschikt om uit te delen aan mensen die voor het eerst sinds tijden weer in de kerk komen maar ook om het geheugen op te frissen van alle vrijwilligers die de kerk ter plekke dragen. Erik Borgman verstaat de kunst om oude woorden in een nieuwe context aan te bieden en geeft zo adem aan vrijwilligers en nieuwe bezieling aan mensen die weer willen kennismaken met de kerk. Hij doet dat met zinnen die zo typerend zijn voor Borgman. Lees deze zin: ‘De kerk is een onschatbaar en onberispelijk mysterie omdat het gebouw verwijst naar Gods aanwezigheid. God is een onschatbaar en onberispelijk mysterie. En deze God belooft om in liefde nabij te blijven. Wie mensen uitnodigt mee naar de kerk te gaan, nodigt ze uit het mysterie te ervaren van Gods betrokkenheid. Die maakt het leven de moeite waard’.

Erik Borgman schrijft van die zinnen die je als vrijwilliger en bestuurder weer zin geven om je in te zetten voor de kerk. En hij doet dat in een taal die randkerkelijken en buitenstaanders doet verlangen om ook weer even te delen in een gemeenschap en een God die groter zijn dan wijzelf. ‘De kerk is er dus niet om een menselijke behoefte te bevredigen. Natuurlijk kan de kerk ook een plaats zijn waar je gelijkgezinden ontmoet. De schoonheid van het interieur of de muziek die er klinkt, kan balsem zijn voor de ziel. Maar uiteindelijk is de kerk de plaats waar wij eraan herinnerd worden wat ons diepste verlangen is en waar dit verlangen wordt vervuld: we worden gekend in wie we zijn en daarin bemind’, zo geeft Erik Borgman woorden aan een verlangen van ons allemaal. Wie wil er niet beminnen en bemind worden? Daar gaat het om in de kerk.

We leven in een tijd waarin steeds minder mensen naar de kerk gaan. Erik Borgman klaagt nergens. Nee, hij verleidt. En hij laat voelen dat de kerk een huis is waar God naar ons toekomt en waar wij thuis zijn bij God. ‘De kerk verwijst naar God en Gods grenzeloze liefde’, zo probeert hij de unieke waarde van een kerk in deze tijd duidelijk te maken. Dat lukt hem goed, in nog geen 60 pagina’s. Een klein boekje met veel adem en zuurstof voor vrijwilligers en bestuurders, maar nog meer voor mensen die weer eens een kijkje nemen in de kerk.

Dit is het hart, over het proeven van de kerk, 60 pagina’s, alleen verkrijgbaar bij Adveniat. Bestellen kan hier. De boekjes kosten 2 euro per stuk bij een bestelling van 50 exemplaren of meer.

Leo Fijen

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!