Weekbrief Leo Fijen – 20 december

Engel van de gelatenheid

Jaren geleden was ik eens op bezoek bij Anselm Grün, de bekende Duitse monnik uit Münsterschwarzach. Er was van alles gebeurd in zijn en mijn leven. En ik vroeg hem toen welke engel voor hem in die periode van beproeving en vertwijfeling het meest voor hem betekende. Ik verwachtte dat hij zou antwoorden: de engel van de hoop of de engel van het licht. Maar die engelen waren in geen velden of wegen te bekennen terwijl je toch heel ver kunt kijken vanuit de abdij van deze Benedictijn. Nee, hij kwam met een heel andere engel, die van de gelatenheid. Ik opperde direct dat deze engel vooral passiviteit veronderstelt. Absoluut niet, antwoordde Anselm Grün. Gelatenheid gaat uit van aanvaarding. En dat heb je nodig om weer vooruit te kunnen kijken. Aanvaarding van wat op je pad komt, van beproevingen en twijfels, van foute keuzes, van weerbarstigheden in het leven. Erkennen dat het er is en zo ruimte scheppen om verder te kunnen. Anders gezegd, weten dat er schaduwen zijn in je leven en die verbinden met God zelf. Dan wordt de teleurstelling niet alleen door jou gedragen maar ook en vooral door de Schepper. Die engel van de gelatenheid doorbreekt je eenzaamheid en opent de deur naar anderen die je weer zicht geven op het licht.
Deze engel van de gelatenheid had ik afgelopen week bijna elke dag nodig, want steeds weer veranderde er wat aan de voorbereiding op Kerstmis. De kerken blijven dicht op Kerstavond, zo hoorden we van de Nederlandse bisschoppen. Ik begrijp die beslissing, maar ik weet nu ook dat dit veel voeten in de aarde had. Alles moest worden omgezet, mensen moesten worden gebeld met een teleurstellende mededeling, de video met viertallen van het koor ging niet door. Alles begon te schuiven. Daarop heb ik gebeden of de engel van de gelatenheid even op mijn schouder wilde zitten. En zo gebeurde. Het werd weer stil en rustig in me, er kwam ruimte voor licht en hoop. Maar zonder die gelatenheid die aanvaardt en daarna weer in beweging zet, was er geen ruimte in mij geweest voor hoop en licht. Anselm Grün heeft gelijk. Als het even stormt in je leven, heb je de engel van gelatenheid nodig om de weg naar Kerstmis te kunnen vinden en je te verheugen op het Licht van Christus. Zalig Kerstmis!

Leo Fijen

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!