Weekbrief Leo Fijen – 2 mei

De helpende hand van de Geest bij een nieuw gebedenboek

Soms komt alles op een mooie manier samen. Dat denk ik als ik de laatste hand leg aan een nieuw gebedenboek voor deze zomer. Als er geen bedevaart naar Banneux, Beauring, Kevelaer of Lourdes mogelijk is, als de zo vertrouwde processie rond het Heilig Sacrament of naar Maria toe voor het tweede jaar niet door kan gaan en als de kerkgang nog beperkt blijft tot 30 mensen, dan rest er niets anders dan bidden in huiselijke kring en de bedevaart of processie individueel en in je eigen hart gaan. Dat is de gedachte achter dit nieuwe gebedenboek dat in de eerste week van mei verschijnt. En die gedachte past ook goed bij de groeiende tendens om met een kleine groep thuis te bidden.

Vouwblad met gebeden voor alledag
Maar zo logisch als het hier staat, is deze editie niet tot stand gekomen, want de jezuïet Jan Stuyt benaderde me een jaar geleden al met een vouwblad dat hij al lang gebruikt in Amsterdam maar niet meer beschikbaar is. Of ik daar een boekje van wilde maken, is zijn vraag. Dat is een vouwblad met gebeden voor een verjaardag, een ziekenbezoek, bij de maaltijd, voor het slapen gaan. Ik vind dat een goed idee, maar wacht nog met de uitvoering. Want de behoefte aan gebedenboeken rond Kerstmis en Pasen blijkt groter. Dus die krijgt voorrang. In de weken na Pasen wordt dan duidelijk dat bedevaarten en processies ook dit jaar geen kans hebben, zo vertelt Paul Verbeek me, de altijd actieve vicaris van het bisdom Breda. En hij stuurt me gebeden en verhalen toe die mensen kunnen gebruiken als ze gedwongen thuis moeten blijven. Tenslotte kom ik Paul Vlaar tegen die over de Militaire Bedevaart naar Lourdes begint. Die gaat ook niet door. Of we niet een alternatief kunnen verzinnen. Ik vertel hem over een nieuw gebedenboek om deze zomer thuis het geloof te vieren. Binnen 24 uur heeft hij me twee gebeden en een verhaal gestuurd.

Titus Brandsma
Zo ontstaat een derde gebedenboek voor deze zomer, niet in het minst omdat de clarissen me ook van alles toesturen en omdat Tini Brugge aan de bel trekt. Deze bevlogen vrouw die leeft met de aarde heeft nog mooie teksten voor een groter boek over tuinen en de schepping maar geeft me toestemming om een paar teksten in een eerder stadium al te gebruiken. Daarnaast meldt Marinus van den Berg zich en vertelt dat hij elke dag een bedevaart en processie door Rotterdam loopt. Zo kijkt hij met de ogen van een pelgrim naar zijn eigen stad. En daar schrijft hij prachtige gebeden bij. Tenslotte is daar de medewerking van de Vrienden van Titus Brandsma. Ze hebben een prachtige noveen geschreven, Negen Dagen Bidden tot Titus. En dat in jaar dat de heiligverklaring aanstaande lijkt en in een periode dat we stil staan bij zijn sterven in Dachau. Die noveen is als een bijlage opgenomen in dit gebedenboek. Dat gebeurt op het laatste moment. En dan ervaar ik als kleine mens dat de Geest van Pinksteren niet ver weg is. Want dit boekje is niet door mij samengesteld maar tot stand gekomen met de hulp van boven.

Leo Fijen

Bidden thuis
geloven in huiselijke kring

Nu al te bestellen

 

 

 

 

 

 

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!