Weekbrief Leo Fijen – 18 februari

Acht jaar geleden stonden we op dezelfde plek, boven de stad ’s-Hertogenbosch, dicht tegen de steunberen van de Sint Jan, op grote hoogte. Daar was die ochtend een feestelijke stemming. Met de Commissaris van de Koning, de burgemeester en andere prominenten uit het katholieke Brabant, want Gerard de Korte was zojuist benoemd tot de nieuwe bisschop. Er was euforie, ook bij de bisschop. Acht jaar later staan we er weer, nog steeds op grote hoogte, nog steeds de stad op de achtergrond en nog steeds de Sint Jan als steun in de rug. Bij mijn voorlaatste geloofsgesprek wilde ik graag terug naar deze plek om aan te kunnen geven dat er veel veranderd is in acht jaar maar dat er ook veel verdiept is. In die zin ervaren we altijd verbondenheid, de bisschop en ik. We kijken nog steeds met hoop naar de toekomst. Het is niet minder, minder, minder zoals je zo vaak hoort. Het is eerder intenser, kleiner en meer verdiepend. En daardoor misschien wel meer toekomstgericht. Ik luister acht jaar later naar de bisschop: gezinspastoraat als missionair speerpunt, Laudato Si-activiteiten overal en nergens, synodaal proces om beter te luisteren naar de stem van vrouwen en allen die gehoord willen worden. Het goede fluistert en wordt niet altijd opgemerkt, denk ik als ik luister. En ik besef dat het beste van die acht jaar niet eens ter sprake is gekomen: dat daar vanuit ’s-Hertogenbosch een en andermaal woorden aan ons geloof worden gegeven en er echt alles wordt gedaan om de sprakeloosheid te doorbreken en het geloof meer te verinnerlijken. De bisschop gaat daarin voorop, ook als ik hem vraag voor een gebedenboek bij de sterke tijden. In de aanloop naar de veertigdagentijd doet Gerard de Korte ook weer mee. Ook in die zin ervaar ik acht jaar later een grote verbondenheid: omdat je niet genoeg kunt doen om zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot bidden in huiselijke kring. Daarom ben ik vijftien jaar geleden begonnen met die geloofsgesprekken. Daarom ben ik er dankbaar voor dat het gebedenboek voor de veertigdagentijd alweer toe is aan een tweede druk.

Leo Fijen

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!