Weekbrief Leo Fijen – 18 april

Gitaar ouder dan Thomas Quartier ofwel je deelt in iets dat groter is dan jezelf

Dezer dagen ben ik in Gemert, want daar zingt Thomas Quartier de liederen van zijn boekje en zijn cd. Tot twee keer toe, in een gebedsviering. Want hij zingt wat hij bidt en hij bidt wat hij zingt. Na afloop heb ik dan een gesprek met hem, de reizende monnik van de benedictijner abdij in Leuven, de Keizersberg. Ik vraag hem wat er het eerst is: het gebed of de muziek. Hij antwoordt dat de muziek in hem speelt en dat op de klanken de woorden van gebed komen. De gitaar is daarbij een apart verhaal. Want die heeft toebehoord aan de vader van zijn prior, Dirk Hanssens. Toen die overleed, is de gitaar weer bij de tijd gebracht. Thomas vertelt dat de gitaar vijftig jaar oud is, ouder dan Thomas zelf. Ik zeg hem dat dat ik dat een mooi beeld vind: want hij deelt in iets dat groter en ouder is dan hemzelf. Die gitaar staat voor het hele boek Bedezang en voor alle teksten en muziek. Thomas Quartier deelt in een traditie en in een Schepper die veel groter zijn dan hem zelf. Dat proef je aan alles: het vuur waarmee hij zingt, de passie waarmee hij vertelt, de reikwijdte van de teksten en liederen. Ongekuste dag is een favoriete tekst voor mij. Want de monnik bezingt daarin de vroegste uren van de dag die nog maagdelijk zijn. Maar Alleen met de ander is ook schitterend, juist in deze tijd van corona waarin we vaak op onszelf zijn aangewezen. Juist dan komt het erop aan om in die eenzaamheid verbonden te kunnen zijn met de Ander. Het mooiste lied gaat over de Bizons van Basan. Dat is een beeld uit Psalm 22 en dat staat in de vertaling van Ida Gerhard voor alle bizons die het ons moeilijk maken: de anderhalve meter, de beperkte ruimte van leven, de verleidingen van internet, de verveling en de lamlendigheid, alles wat loert om ons weg te halen bij onze diepste stem. Met de Bizons van Basan sluit Thomas Quartier de avond af. De volgende dag moet hij in Nijmegen college geven en komt hij even langs in Baarn. Daar is deze foto genomen. Daar signeert hij 100 boeken met liederen. Ik reis al een aantal jaren met Thomas mee door het spirituele landschap en ik dank hem dat ik medepelgrim mag zijn op zijn weg door de Lage Landen.

Leo Fijen

De Bizons van Basan horen, of het boek en de cd bestellen? Kijk hier.

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!