Weekbrief Leo Fijen – 15 augustus

Meer dan 50 titels voor Maria – herinnering aan mijn jeugd

Vormsel tussen rekenen en het middageten thuis
Het zal in de zesde klas geweest zijn van de Pius X – school in Haarlem-Noord. Van het ene op het andere moment werden we uit de school geplukt en liepen we in een lange rij van elf- en twaalfjarigen naar de kerk om de hoek. Zo ging dat nog in 1965, kerk en school waren intens met elkaar verbonden. We wisten nauwelijks wat er ging gebeuren, ook dat was typerend voor die vanzelfsprekende relatie, misschien wel te weinig inhoud en diepgang, ook bij kinderen. We betraden de kerk van Petrus en Paulus en zagen daar tot onze stomme verbazing de bisschop van Haarlem zitten. Die ging ons vormen en luisterde naar de naam van Hans van Dodewaard. Het gebeurde kort voor zijn plotselinge dood op 52-jarige leeftijd. Deze bisschop diende ons het vormsel toe, van het ene op het andere moment, en gaf ons een vormselnaam. Ik weet echt niet meer welke naam ik heb ontvangen. Ook dat zegt veel over de beleving van het sacrament van het vormsel door een elfjarige. Geloof en sacramenten bleven zo erg aan de buitenkant en raakten niet het hart van kinderen. Het is dus ook niet vreemd dat veel van die kinderen later zijn afgehaakt. Het was te zeer buitenkant, ook het sacrament. Met recht bij het rekenen uit de klas geplukt om na een korte plechtigheid weer terug naar de les te gaan en bij het middageten tegen mijn moeder zeggen dat ik de bisschop had gezien. Ik geloof dat ik gevormd ben, lichtte ik mijn verhaal aan mijn moeder toe.

Cadeau voor bisschop Jos Punt
Vergelijk dat eens met de vormselprojecten van nu die met vormselouders en parochie intens worden voorbereid. Misschien hebben we die stap te laat gezet. Misschien doe ik met dit verhaal bisschop Hans van Dodewaard ook te zeer onrecht, want hij was een herder van hoog niveau die op het Tweede Vaticaans Concilie een prominente rol had gespeeld bij de totstandkoming van de dogmatische constitutie over de kerk en over de goddelijke openbaring. Deze bisschop heeft veel meer moois op zijn naam staan. Onder meer een prachtige uitgave over de titels van Maria die in de Litanie van Maria gebeden en gezongen worden. Deur van de hemel, Morgenster, Heil van de Zieken, Toevlucht van de Zondaars, Koningin van de Engelen: allemaal titels voor Maria. Zo zijn er meer dan 50. En een voor een worden ze toegelicht door deze bisschop Hans van Dodewaard, in een uitgave van 1958. Aan de vooravond van Maria ten Hemelopneming hebben de huidige bisschop Jan Hendriks en Jörgen Vijgen het initiatief genomen om deze uitgave in een herziene en geactualiseerde vorm opnieuw aan kerk en wereld te presenteren. Inmiddels zijn er door Johannes Paulus II en Franciscus vanuit Rome nieuwe titels aan Maria gegeven. Ook die zijn meegenomen in deze publicatie, met de titel Onder uw bescherming. Die titel verwijst naar de wapenspreuk van de vorige bisschop Jos Punt. Die krijgt rond het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming dit boek als dank voor zijn grote gaven aan de kerk. Ik ben zelf dankbaar dat ik zoveel jaar na dat vormsel door bisschop Hans van Dodewaard eindelijk wat heb kunnen terugdoen, met dit fraaie boekje. En zo kan ik hem in de hemel laten zien dat het tussendoorvormsel in 1965 ook vruchtbaar is geweest.

Leo Fijen

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!