Weekbrief Leo Fijen – 14 mei

Omgekeerd huisbezoek

Omgekeerd huisbezoek. En dan door op reis met elkaar te gaan. In Harlingen, Franeker, Dronrijp en Sint Annaparochie doen ze dit één keer per jaar. Bestuursleden leren op zo’n dagje uit de vrijwilligers veel beter kennen, het pastorale team heeft oor en oog voor mensen uit alle hoeken en gaten van de parochie. De vrijwilligers zelf ervaren dat ze gezien en gewaardeerd worden en leren de dragers van andere locaties ook nog eens goed kennen. Ze zijn deze dagen op bezoek in Egmond. Daar heet ik hen welkom in de grote ruimte naast de Abdijwinkel en daar vertel ik over betekenis van de waarden van het kloosterleven voor hun werk voor de kerk en voor hun persoonlijk bestaan. En daar hoor ik van mensen uit het pastorale team en het bestuur van de parochie ook over dit omgekeerd huisbezoek, zeker in de situatie waar deze locaties zich bevinden. Twee van hen verliezen op korte termijn hun eigen kerk. Dan is dat omgekeerde huisbezoek nog belangrijker geworden. En dan komt het er nog meer op aan missionair te blijven denken. Ofwel: hoe kun je als geloofsgemeenschap zichtbaar blijven als je kerk gesloten wordt en wat kun je vanuit die zichtbaarheid ook doen voor allen die maatschappelijk in nood zijn? Op de conferentie over de missionaire parochie – laatst in Veenendaal – zijn daar beslissende workshops over gehouden en inleidingen over verzorgd. Die zijn vastgelegd als bemoediging voor iedereen in een bundel die na Hemelvaart beschikbaar is en hieronder te bestellen is. Maar in de ontmoeting met al die vrijwilligers uit Harlingen, Franeker, Sint Annaparochie en Dronrijp heb ik ook een ander aspect van die missionaire kerk leren kennen: je kunt er pas zijn voor je naaste in je dorp of je stad als je thuis bent bij elkaar. Dat thuisgevoel wordt versterkt door zo’n evenement waar ieder de ander in de ogen kan kijken. Daar wordt ook versterkt dat ze elkaar dragen in het verlies van hun kerk. En dat houden ze ook na dit evenement beter vol als ze elkaar blijven ontmoeten: in huiskringen, in samen bidden door de week, in de wekelijkse nieuwsbrief. Dan is dit omgekeerde huisbezoek op reis een mooie stimulans om verder te gaan als geloofsgemeenschap, ook zonder kerk. Ik wens deze vrijwilligers alle goeds en bewonder hun gelovige veerkracht.

Leo Fijen

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!