Weekbrief Leo Fijen – 14 februari

Kruisweg van Halfweg

Laatst was ik terug in de straat waar ik geboren ben, Julianastraat nummer 34. Achter het huis het schoolplein, aan de voorkant een trapveldje. Om de hoek de kerk, aan het eind van de straat de groenteboer en de zuivelhandel. Vlak daarbij opa en oma van vaders kant, nooit ver weg opa en oma van moeders kant. Dat is mijn jeugd, een geborgen wereld in roomse sferen. In een dorp als een bushalte tussen Haarlem en Amsterdam. Mooi beeld voor mijn leven, vaak onderweg. Net als de kerk om de hoek die gehalveerd is, zo plaats kan maken voor en op weg gaat met mensen van deze tijd in een nieuwe buurt. De kerk als plek van geloof en sociale verbondenheid. Daar in Halfweg ben ik geboren als tweede zoon in een warm gezin, daar zijn de beide opa’s en oma’s begraven, daar rusten voor eeuwig ooms en tantes, daar ben ik graag. In grote dankbaarheid. Omdat ik hier geleerd heb dat het niet om mij maar altijd om de ander gaat. Juist in een kleine gemeenschap kun je niet leven zonder die ander. Misschien zie ik in de geborgenheid van dat kleine huis en dat kleine dorp wel beter de grootheid van Christus. In die zin ben ik wel weg uit Halfweg maar is Halfweg nooit uit mij. Vanwege de kunst om in het kleine open te gaan voor het grote wonder van Christus die voor ons lijdt en sterft. Het is te groot voor woorden, daarom zijn er kleine beelden nodig. Zoals in de nieuwe kruisweg van de kerk waar ik gedoopt ben. Veertien staties bij elkaar in één oogopslag, het lijden van Christus in klein formaat om de grootsheid nog meer tot me door te laten dringen. Een kruisweg die bij het formaat van dorp en kerk past en juist daardoor de ogen opent voor het grote offer van Christus. Van dat offer leef ik elke dag. En daarom is deze kruisweg van Halfweg me zo dierbaar. In het spoor van mijn vader en moeder, van mijn opa’s en oma’s, van mijn ooms en tantes. Kleine mensen die me de weg in het leven wezen. Deze kruisweg van Halfweg past daarbij en geeft me adem om steeds opnieuw te beginnen.

Leo Fijen, geboren 5 augustus 1955 in de Julianastraat en kort daarna gedoopt in deze kerk van Halfweg.

Loop deze kruisweg met de ogen in de stilte

Bij deze intieme kerk van Halfweg hoort een kleine kruisweg.
Veertien staties in één oogopslag.
Een unieke kruisweg in een bijzondere dorpskerk.
Met pastor Fons Litjens als speciale gids.
Lees zijn troostende woorden en luister naar de stilte bij de afbeeldingen.
Loop deze kruisweg met de ogen.
Herken in de kleine afbeeldingen de grootsheid van het offer van Christus
Voel in de pijn van alledag de troost van de lijdende Christus.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!