Weekbrief Leo Fijen – 12 september

De Kluis

‘Zoek naar een goed ritme in je dag. Creëer rust in de tijd die je doorbrengt. Zorg voor geestelijk voedsel. Maak je geest volledig open. Vind je plek en blijf daar. Doe een keer helemaal niets. Verbind je met de schepping en ga op in iets wat groter is dan jezelf. Wees niet zo streng voor jezelf en anderen.’

Ergens in de speciale uitgave van Klooster! over kluizenaars schrijf ik samen met broeder Thomas Quartier deze woorden en zinnen om de kluis in jezelf te ontdekken. Erik Galle gebruikt daar in deze editie een ander woord voor: de voorafplek. Ieder mens heeft een kluis, de vooraf gegeven plek waar God tot ons spreekt. We komen niet zo vaak op die plek. Soms verwaarlozen we hem. Soms leven we te snel en zijn we te druk om erbij in de buurt te komen. Dat geldt ook voor mij. Daarom zoek ik meer dan eens de afzondering door te wandelen in de natuur of door op mijn zolderkamer in de vroege ochtend de stilte te zoeken. Het zijn de kostbaarste momen- ten van mijn leven. Omdat ik niets bijzonders doe en heel af en toe in de buurt kom van de plek waar de liefde van God tastbaar is. Ik kan daar soms van huilen omdat alles dan stroomt in mij. Juist in de afzondering gaat het stromen, dat is pure genade. ‘Heel soms is het dan alsof ik in de stilte kleef aan God’, zegt Benoît Standaert daar- over en die woorden drukken goed uit wat ik er- vaar. Ik ben er nooit, daarom heb eerdergenoemde levenslessen voor kluizenaars nodig. En ik ben ook zo weer weg uit die kluis in mezelf. Maar die luttele ogenblikken zijn genoeg voor de rest van mijn leven. Laatst was ik bij Herman Finkers die ook op vaste tijden naar zijn huisje in het bos gaat. ‘Wat gebeurt daar?’, vroeg ik hem. Zijn antwoord raakte ook aan die diepe werkelijkheid: ‘Als ik daar in stilte helemaal alleen ben, laad ik op. Als ik in de drukte ben, loop ik leeg.’ Ik wens je toe dat dit nummer van Klooster! oplaadt en de weg wijst naar de kluis in jezelf.

Leo Fijen

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!