Weekbrief Leo Fijen – 10 november

Kloosterbijbel maakt profetische betekenis religieus leven zichtbaar

Een leven met profetische betekenis. Want religieuzen hebben Nederland een gezicht gegeven in onderwijs, ziekenhuizen en dienst aan de mensen zonder stem, op welk terrein dan ook. Dat gezicht is vaak onderbelicht en heeft weinig waardering gekregen. Daarom is het goed dat er een Kloosterbijbel is. Want daar is de bron van dit religieus leven verbonden met de daden van al die congregaties en communiteiten in de samenleving. Dat was de strekking van een gedreven voordracht van Patrick Chatelion Counet bij de presentatie van de Kloosterbijbel. Dat gebeurde afgelopen woensdag in de Benedictushof van de Adelbert Abdij in Egmond-Binnen.

Katholiek en protestant

Woensdag 6 november was een bewogen dag, ook omdat katholieken en protestanten elkaar vonden in de presentatie van deze Bijbel. Hulpbisschop Jan Hendriks benadrukte de toegevoegde waarde van deze Bijbel omdat kerken en parochies leren dat de dagelijkse lezing van het Woord van God de poort is naar een relatie met de levende Christus. Kloosters herinneren ons steeds weer aan de diepste opdracht van de Schrift: om de weg van Christus te gaan en zo teken van levend geloof te worden in de samenleving. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, prees deze Bijbel omdat een christen niet kan leven zonder het Woord van God. Maar hij wees er ook op dat protestanten de waarden van het religieuze leven opnieuw ontdekken. Daarom ontwikkelt de Protestantse Kerk ook pioniersplekken die aftasten hoe kloosterwaarden van betekenis kunnen zijn in het lokale gemeenteleven.

Zingen over woord van God

Het was mooi om te zien hoe katholiek en protestant samen de Bijbel in ontvangst namen van Jannes Hessels, de directeur van Royal Jongbloed dat samen met Adveniat deze Bijbel uitgeeft. Jan Hendriks en René de Reuver stonden daar samen en lieten zo zien dat abdijen katholiek en protestant verbindt. Dat werd op ontroerende wijze gesymboliseerd door Elske te Lindert: protestant van huis uit, stadsorganist van Doetinchem, maar muziekles gevend in het klooster van Koningsoord bij Oosterbeek en woensdagmiddag achter de piano de mooiste liederen zingend over het Woord van God. Zo verbeeldde zij in haar muziek hoe het religieus leven van waarde is in deze tijd: als voortdurende verwijzing naar het leven vanuit de Bijbel, als verbinder van christenen in Nederland en als een opdracht om aan de slag te gaan met je talenten in de samenleving.

Leo Fijen

 

 

 

De Kloosterbijbel kost €49
en is te bestellen bij Adveniat

 

 

foto: Peter Beemsterboer

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!